Skutky milosrdenství

Mám velkou radost! Mohu totiž napsat o tom, že se již druhým rokem i říčanští farníci zapojili do projektu Adopce na dálku. Je to projekt Arcidiecézní charity Praha, který díky štědrým dárcům financuje vzdělávání dětí z nejchudších zemí světa.

My jsme si vybrali dívku z Ugandy s andělským jménem Gloria, které hradíme každý rok náklady na vzdělání. Gloria nám dvakrát do roka píše dopis, ke kterému jsou přiloženy i její studijní výsledky. Můžeme tak sledovat, jak se jí daří. A právě díky vzdělání se může Gloria stát nezávislou, je to takový trvalý vklad do její budoucnosti.

Zrovna dnes jsme v evangeliu slyšeli Ježíšova slova o tom, že je potřeba sytit hladové, dávat pít žíznivým, oblékat nahé, navštěvovat nemocné… Je to takové povzbuzení pro nás, abychom podle toho také žili. V té souvislosti jsem si vzpomněla na katechezi mladého kněze o tom, jak jsou tyto skutky milosrdenství důležité. Ale hned k tomu dodal, že zároveň nesmíme zapomenout na evangelium z minulého týdne – o rozmnožování našich hřiven a talentů. Musíme myslet na druhé, zároveň nesmíme zapomínat sami na sebe, na to, abychom využili své dary pro rozvoj Božího království.

V těchto dnech prožíváme advent, dobu zastavení se, rozjímání, přemýšlení, dobu, kdy máme blíž k těm, kteří jsou na okraji… Přála bych nám všem, abychom měli dostatek času na zúročení a rozmnožení všeho toho, co jsme na začátku života dostali. Abychom nezapomínali na ty, kteří jsou okolo nás, abychom otevřeli dveře do svého srdce a byli dobře připraveni na příchod Pána. 

Autoři článků: