Adopce na dálku® pomáhá již čtvrt století

Projekt Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku® je v našich farnostech dobře známý. Mnoho farníků z Veverských Knínic i Říčan se jej aktivně účastnilo či účastní. V letošním roce slavil projekt 25 let svého trvání. První indičtí školáci, kteří usedli do lavic díky podpoře českých dárců, jsou dnes už třicátníci. Během 25 let zaplatili Češi vzdělání 31 622 dětem ze sociálně slabých rodin v osmi zemích světa. Je to takové jedno okresní město. A to není úplně špatný výsledek, nemyslíte?

Adopce na dálku® se však věnuje i rozvojové pomoci přímo v místech, kam míří z České republiky finanční pomoc na podporu školáků. Za uplynulé čtvrtstoletí postavila devět škol a založila a provozuje nemocnici v Ugandě, která ročně zachrání životy a zdraví dvěma desítkám tisíc pacientů. 

Do rozvojové pomoci v rámci Adopce na dálku® se v České republice zapojily desítky tisíc štědrých dárců. Přispívají jednotlivci, rodiny, pracovní kolektivy, skautské oddíly, spolky i farnosti. Všem patří velký dík za to, že nejsou lhostejní k okolnímu světu, a rozhodli se přijmout starost o vzdělání konkrétních školáků a studentů. 

Pavlína Kadlčková (s podporou Bulletinu Arcidiecézní charity Praha)

Autoři článků: