Pavlína Kadlčková

XXI. celostátní hvězdicová pěší pouť na Velehrad 26.-28.8.2021

Koncem srpna tohoto roku se 13 farníků ze společenství Oříku zúčastnilo XXI. pěší pouti na posvátný Velehrad. Tak jako každý rok vyšli jsme pod duchovním vedením otce Ludvíka ve čtvrtek 26. 8. v 16 hod z Ratíškovic. Z celkového počtu 23 pěších poutníků, kteří tvořili tzv. jižní proud, bylo 10 farníků místních a již zmíněných 13 z našich farností. Tématem letošní poutí bylo „Osmero blahoslavenství“, o kterých jsme během našeho poutního putování rozjímali.

Zdroje síly očima rabína a kněze

Žijeme ve zvláštní době. Je nám doporučeno zůstávat doma, pracovat z domova, nestýkat se s jinými lidmi, než se členy naší vlastní domácnosti, a když už musíme mimo hranice vlastního bytu, tak schování za respirátory a chirurgické roušky. Ze všech stran se na nás valí zprávy o počtu nakažených, nemocných, o zpožďujících se dodávkách vakcín k očkování a do podvědomí mnoha občanů této země se vkrádá malomyslnost a strach. Každý si hledá cestu, jak čelit těmto stavům, jak si je nepouštět příliš blízko k tělu a jak je přemoci.

Lesní mše u Helenčiny studánky 2020

V letošním červenci se již podvanácté konala lesní mše svatá u Helenčiny studánky v Podkomorských lesích. Myslím, že všichni, kdo se zúčastnili, byli rádi, že se konečně volně a svobodně po koronavirových opatřeních můžeme setkat ve větším počtu bez jakýchkoli ochranných pomůcek. 

Jako každý rok velkou skupinu tvořily děti trávící část prázdnin na ostrovačické faře, které nám průběh mše zpestřovaly zpěvem, a před závěrečným požehnáním i představením letošního tématu tábora – cestování kolem světa. 

Trochu jiná postní duchovní obnova

Troufám si tvrdit, že na postní dobu roku 2020 hned tak nezapomeneme. Pandemie způsobená virem COVID a nouzová opatření, která panují nejen v České republice, se dotýkají nás všech. Snad každý člověk prožívá v této době „své“ radosti i strasti, někteří větší či menší strach. Mladší generace, která nezažila dobu komunismu, prožívá úžas nad prázdnými regály v supermarketech a vyzbrojena dnešní technikou okamžitě fotí a rozesílá svým rodičům a kamarádům.

Svěcení vína 2019

Dne 26. 12. 2019 proběhlo ve farním centru v Ostrovačicích již tradiční žehnání vína u příležitosti svátku sv. Jana Evangelisty. Farníků se tentokrát nezúčastnilo mnoho, ale naše řady rozšířily nově i dvě farnice z domašovské farnosti. Po počátečním požehnání přinesených lahví otcem Ludvíkem vytrvali všichni v přátelském společenství a sváteční náladě. 

Tichá noc slaví 201. narozeniny

Snad všichni lidé z našich farností znají koledu Tichá noc. Mnozí farníci se také zúčastnili putování po stopách vzniku této koledy s panem P. Žaloudkem, které se uskutečnilo v roce 2010. Na Vánoce v roce 2018 slavila tato snad nejznámější vánoční skladba na světě 200. narozeniny! O letošních Vánocích, tedy 201. 

Adventní roráty v kostele sv. Janů

Ráda bych se s vámi podělila o krásný zážitek z loňského adventu. Ono totiž v době, kdy o této vzpomínce píši, je letošní doba adventní teprve před námi J. Již několik let jsem si přála zajít v adventní době alespoň jednou na roráty. Nikdy se mi to nedařilo - naše farnice to jistě znají – plno práce doma, v zaměstnání, blížící se svátky, člověk neví, co dřív. A když se mi podaří probudit se dříve, než zazvoní budík, musím raději žehlit, nebo odjet do zaměstnání, kde se kupí povinnosti stejně jako doma to nevyžehlené prádlo?!

Letní pouť ke sv. Liborovi

Prázdniny 2019. Už jsou pomalu za námi, a když si je promítnu zpět, tak nám z nich zůstalo několik krásných duchovních zážitků. První, hned z počátku prázdnin z tradiční pouti v Radějově na svátek sv. Cyrila a Metoděje. A bylo milé překvapení, že hlavním celebrantem byl arciopat břevnovského kláštera, benediktinský mnich P. Petr Prokop Siostrzonek. Vzpomínal, že na pouti v Radějově byl již jednou, a to před 30 lety, v červenci 1989.

Vystudovaný adoptivní syn Sri Nidhi

Je mi milou povinností poděkovat těmito řádky všem z řad farníků z Veverských Knínic, kteří přispívali v rámci projektu Adopce na dálku na vzdělávání indických chlapců a dívek. Přispívat jsme začali v roce 2001 a celkově tak umožnili vzdělání dvěma dívkám a čtyřem hochům. Poslední z našich adoptivních chlapců Sri Nidhi Bhat úspěšně ukončil v létě tohoto roku svá studia. Ve svých 23 letech se tedy vydává na novou etapu svého života a my mu na dálku přejeme hodně štěstí a úspěchů.

Betlémská cesta Třeští

V lednu letošního roku se uskutečnil farní zájezd do Třeště, jehož cílem byla návštěva tamních rodinných betlémů. Plně obsazeným autobusem a dvěma doprovodnými vozidly jsme se vydali na cestu. Jakmile jsme se dostali do vyšších poloh Vysočiny, obklopila nás bílá krajina. Mrzlo, až praštělo, sluníčko svítilo a o to víc bylo jiskřivého sněhu kolem. 

Vzpomínky na cestu do jiného světa

V letošním roce nám bylo s manželem dopřáno podívat se do dalekých koutů jihovýchodní Asie, konkrétně do Kambodži. Asi bychom si úplně tuto destinaci ke své dovolené nevybrali, ale sešla se možnost kombinace pracovní cesty a dovolené. A tak jsme mohli strávit čtrnáct dnů v zemi, jejíž minulost je velmi bohatá a pestrá, ale i ponurá a drsná.

Adopce na dálku® pomáhá již čtvrt století

Projekt Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku® je v našich farnostech dobře známý. Mnoho farníků z Veverských Knínic i Říčan se jej aktivně účastnilo či účastní. V letošním roce slavil projekt 25 let svého trvání. První indičtí školáci, kteří usedli do lavic díky podpoře českých dárců, jsou dnes už třicátníci. Během 25 let zaplatili Češi vzdělání 31 622 dětem ze sociálně slabých rodin v osmi zemích světa. Je to takové jedno okresní město. A to není úplně špatný výsledek, nemyslíte?

Žehnání vína 2017

Na sv. Štěpána, 26. 12. 2017, v předvečer svátku sv. Jana Evangelisty, se na faře v Ostrovačicích konalo již tradiční setkání farníků společenství Oříku spojené s žehnáním vína. Zdá se, že toto setkání v době vánoční má jak své stálé příznivce, tak stále nové účastníky.

17. listopad a „Korzo Národní“

Letošní 17. listopad jsem se svojí rodinou strávila v Praze. Hlavním dlouho dopředu plánovaným cílem rodinného výletu byla návštěva výstavy impresionistů na Pražském hradě. Cestou na Hrad jsme se dostali na Národní třídu. Tam proudily davy lidí, v odstavených tramvajích byly promítány studentské dokumentární filmy. Před Národním divadlem, kde se večer slavnostně předávaly Ceny paměti národa, bylo možné získat za dobrovolný příspěvek k připínání trikoloru, se kterou se po Praze pohybovalo množství lidí.

Letní střípky

Během letošních prázdnin jsme strávili dva týdny dovolené v Chorvatsku na ostrově Korčula. Nejbližší „civilizací“ bylo od našeho přechodného bydliště městečko Blato, ležící ve vnitrozemí ostrova. Starobylé městečko je zemědělským centrem s mlýny na olivový olej a výrobou vína. Je také centrem církevním, samosprávným a kulturním. Farní kostel Všech svatých (Svih Svetih) je postavený z bílých kamenů v tradičním jihoevropském stylu, jeho dnešní podoba je datována do 17. století. Na oltáři je obraz benátského umělce Girolama da Santacrocea Všichni svatí, z roku 1540.  

Stránky

Subscribe to RSS - Pavlína Kadlčková