My tři králové jdeme k vám

štěstí, zdraví vinšujem vám…

V období svátku Tří králů proběhla i letos v našich obcích Tříkrálová sbírka. Je organizována katolickou Charitou ČR, letos v celostátním měřítku už podevatenácté. U nás nepřetržitě od roku 2006. 

Malí tříkráloví koledníci putují při ní od domu k domu, zpívají známou písničku a do zapečetěných pokladniček vyprošují peněžní dary pro pomoc potřebným. Výtěžek sbírky ukazuje, že lidé u nás mají dobré srdce, důvěřují sbírce a rádi přispějí pro dobro těch, kteří se bez pomoci různých charitativních projektů neobejdou. Díky těmto finančním darům lze lépe a ve větším rozsahu pomáhat seniorům, matkám s dětmi v tísni, lidem s postižením, rodinám v tíživé situaci, sociálně vyloučeným a lidem bez domova. Menší část výnosu putuje také na charitativní projekty pro chudé v zahraničí. 

Koledníci v Ostrovačicích vybrali letos od svých spoluobčanů 28.100 Kč, v Říčanech 93.131 Kč a ve Veverských Knínicích 35.055 Kč. Ve všech třech obcích představuje vybraná částka rekord v dosavadní historii! 

Za tento krásný výsledek je nutno poděkovat všem přímým organizátorům a těm, kteří se na přípravě podíleli za místní samosprávu. Velké poděkování patří samotným koledníkům a jejich vedoucím, kteří jsou pro konání sbírky nepostradatelní. Upřímné poděkování patří pak hlavně a především všem lidem dobré vůle, kteří svým darem projevili takovou míru štědrosti! 

Vybrané peníze ze všech obcí Rosického a Modřického děkanství se scházejí v Oblastní charitě Rajhrad. Letošní celkově vybraná částka na tomto území činí 4,431.276 Kč. 

Pro úplnost: za celou republiku uvádí organizační výbor výsledek sbírky ve výši 119,184.663 Kč. 

Autoři článků: