Poděkování za přání

Milí farníci Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic. Ze srdce Vám děkuji za milé přání a nezasloužený dar k mým neuvěřitelným osmdesátinám. Když se ohlédnu zpět, nestačím našemu Pánu děkovat, jakými cestami mě životem provedl. Jeden nemalý úsek byl právě mezi Vámi. Ráda vzpomínám a jsem Vám všem za mnohé vděčná. Hluboce jste se mi zapsali do srdce, takže když vzpomínám na cokoli zpět, jedním mezníkem vzpomínek je právě charakterizované období: “před, nebo po Ostrovačicích“. Mezi Vámi “Oříky“ jsem poznala mnoho krásných lidí. Jsem Vám za mnohé vděčná a zpětně za mnohé děkuji. Mnohému jste mě naučili, mnohým obdarovali zvláště příkladem nezištné angažovanosti a ochoty pomoci. Děkuji za všechny cenné rady, za vstřícnost a otevřená přijetí. Za krásné mladé a děti, dnes již otce a matky rodin. Za praktické zkušenosti Vás starších... Jsem Vám vděčná za opětovná přijetí při náhodných či plánovaných setkáních. A to i přes mé mnohé nedokonalosti, omyly a snad i nechtěná zklamání či ublížení. Prosím, odpusťte, čím jsem Vás nechtě zarmoutila či ublížila. Ještě jednou srdečný dík za vše. Ať Vám a všem Vašim Pán mocně žehná.

Vděčně Helena Malášková

Autoři článků: