Postní duchovní obnova v r. 2020

Postní duchovní obnova v roce 2020 se konala 7. března. Název obnovy a hlavní téma bylo: "Nestěžuj si!". Přijel k nám z Brna známý jáhen a kadeřník Jan Špilar, který hovořil o tomto tématu, tedy o tom, jak nás ovlivňuje náš sklon nálepkovat a posuzovat každého člověka i situaci, a jak vyzrát nad stěžováním si. 

Jako v předchozích letech jsme měli dvě přednášky na faře a pak jako vyvrcholení mši sv. v kostele.

Přednášky byly velmi živé a moc jsme se při nich nasmáli. Přitom jsme se učili hlubokým duchovním i přirozeným postojům, které ovlivňují celý náš život. Moc díky Bohu za takto dobře strávené sobotní dopoledne!