Modlit se za mír

Před dvěma týdny řekl papež František v jednom interview: „Zažíváme po dávkách se rozšiřující válku.“ Bylo to ještě před brutálním útokem Hamásu na Izrael. Po něm jsme se všichni ocitli o krok blíž ke globálnímu konfliktu. Jak to jen skončí? Politika působí bezmocně. Ještě bezmocnější jsou ti, kterých se to přímo dotýká. Stále musím myslet na těch 200 izraelských rukojmích v Gaze. A na neustále rostoucí počet obětí na obou stranách. Čísla neříkají nic o osobním utrpení. Je otřesné, co se děje dnes v Izraeli, v Gaze, v Náhorním Karabachu, na Ukrajině. Jak by se vedlo mně, kdyby byla postižena moje rodina? Jsme ještě vůbec schopni spolucítit s utrpením jiných? Anebo nás již ovládla globalizace lhostejnosti, jak o tom mluvil papež František? Modlitba jednoho věřícího Žida za děti v Gaze souzní i v mém srdci: „Bože, prameni dobra, obrať svůj zrak k dětem, aby ucítili tvé požehnání a tvou pomoc. Zachraň je. Uzdrav je. Kéž spočinou v harmonii jistoty a bezpečí. Vrať jim zpět ztracené dětství. Pohlédni na ně a daruj jim mír.“ 

Vám a všem dětem, které se rodí a vyrůstají ve válce a v bídě… Kardinál Christoph Schönborn, 20. 10. 2023, Heute, str. 14.

Z němčiny přeložil Peter Žaloudek