Blogy

Světélka naděje

V době jakékoliv krize udělá každému dobře i malá dobrá zpráva. Člověk se najednou zhluboka nadechne, ovane ho příjemný pocit a on kdesi hluboko uvnitř své bytosti cítí, že není ještě konec, že bude líp. Dobrá zpráva je jako droga, jako lék, jako inspirace, motivace, jako šíp zářící energie, který náhle prosvítí temnotu. 

Felix Maria Davídek

Každý strom lze poznat po jeho ovoci… (Lk 6,44)Každý dobrý strom rodí dobré ovoce…. (Mt 7,17).

Všichni tato Ježíšova slova známe. A všichni ze svého života víme – aniž bychom znali jejich původ – jak jsou pravdivá: To, co dobrá matka, dobrý otec do svých dětí zasejí – výchovou, slovy a osobním příkladem – jednou, přestože kdykoliv mohou nastat velké životní bouře, ponese v jejich potomcích dobré ovoce.

Rekapitulace

Konec starého a začátek nového roku jsem prožíval, byť pod vlivem corony i jiných událostí rakouské a světové společenské scény, kupodivu v optimistické náladě. Vysvětlím v následném textu.

Kníže Karel Filip Schwarzenberg

Všichni známe jméno knížete Karla Schwarzenberga, českého politika, ať již s jeho názory sympatizujeme nebo ne. Ale málokdo asi ví, že na slavném vídeňském náměstí Schwarzenbergplatz se od roku 1867 nachází socha jeho přímého praprapraděda, knížete Karla Filipa Schwarzenberga, který se nedaleko odsud v roce 1771 narodil. Patnáctého října 2020 uplynulo přesně 200 let od doby, co tento kníže ve věku 49 let zemřel. 

Greta

Předem avizuji, že tento text se nebude líbit těm, kteří sympatizují s níže uvedenými politiky, ani těm, kteří v Čechách, na Moravě či na Slovensku smýšlejí podobně. Předehrou k napsání tohoto textu bylo krátké video uveřejněné ve čtvrtek 15. října na portálu www.pravda.sk pod názvem „Popletený Matovič z Bruselu“, ve kterém se slovenský premiér snaží přiblížit svým spoluobčanům ekologické téma ze zasedání ministerských předsedů EU o potřebě ochrany klimatu.

Alexej Navalnyj

Občanská kuráž až do samé krajnosti

Vyrůstat v láskyplném prostředí

svědectví Borise Cyrulnika 

Eugen Drewermann slaví 80. narozeniny

Eugen Drewermann (*20. června 1940) se narodil ve westfálském Bergkamenu. Jeho otec byl evangelík, matka katolička. Po studiu katolické teologie působil jako kněz, profesor teologie a psychoanalytik. Je autorem téměř 70 knih. V roce 1978 získal doktorát za trojsvazkovou práci Struktury zla. Následně působil na teologické fakultě v Paderbornu. Byl by býval měl před sebou velikou kariéru, ale…

Práce se sebou samým je umění

V době koronavirové krize v Česku, na Slovensku či v Rakousku je kromě politiků a odborníků na epidemii stále častěji slyšet také hlasy psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů. Rád bych poukázal na několik výroků prof. dr. Alfrieda Längleho, známého v Rakousku i ve světě. Byl studentem a následně dlouholetým spolupracovníkem Viktora Frankla. Je propagátorem tzv. existenciální analýzy a logoterapie. Jedním z jeho známých výroků je: „Každý musí nejdříve umět zacházet sám se sebou, a teprve pak se může úspěšně postavit výzvám každodenního boje o přežití.“

Trezor pocitů

„To víte, doba koronavirová je doba koronavirová, to je těžká věc“…dala by se parafrázovat hláška člověka neandrtálského z dětského seriálu Mach a Šebestová.
Následující řádky se ale nebudou zabývat nákazou COVID-19, jak by se mohlo z úvodní věty zdát. Nebo jen velmi okrajově. Text píši v době mezi dvěma výjimečnými stavy vyhlášenými vládou ČR. Jeden právě končí a druhý začíná. 

Náboženství otevírá prostor pro lidskost

Co znamená pro církve, že budou opět otevřeny kostely pro slavení veřejných bohoslužeb?

Jan-Heiner Tück:

1.

Margarete Ottillinger

Mezi největší turistické atrakce moderní Vídně patří vedle tzv. Hundertwasserhausu také Wotrubakirche, Wotrubův kostel, postavený v roce 1976. Tak jako mnoho lidí, kteří se zajímají o architekturu, míří do Francie, aby navštívili tamější kostely a kláštery, díla slavného architekta Le Corbusiera v Ronchampu, La Tourette či Firmini, mnoho návštěvníků rakouské metropole, věřících i nevěřících, si přeje spatřit kostel sv. Trojice postavený ze 152 betonových bloků různé velikosti.

Operace Greenup - Codename Brooklyn

a s tím související život

Motto: Vytěsněný, neřešený problém se stává zátěží, s kterou se později musí poprat nejen dotyčný člověk, ale někdy i následné generace…

Leonard Cohen

Motto: Rabín Mordecai Finley: „Spousta tvých básní působí jako židovská liturgie. Napsal jsi někdy záměrně něco liturgického?“ Leonard Cohen: „Myslel jsem si, že všechno, co píšu, je liturgie.“

Nový fenomén

Nový fenomén se šíří kolem nás! Cestou do obchodu potkávám lidi různého věku, kteří nesměle a s ostychem prosí o peníze. Je na první pohled jasné, že se nejedná ani o uprchlíky, ani o Romy z Balkánu, kterých zde jsou za „normálních okolností“ spousty na každém rohu, a nejsou to ani bezdomovci. Všichni uprchlíci bydlí na zabezpečených místech, aby o ně bylo postaráno, aby se nenakazili a aby ani oni nenakazili jiné. Rumunské a bulharské Romy museli jejich mafiánští bossové odvézt domů, protože Rakousko uzavřelo hranice.

Stránky

Subscribe to RSS - blogy