Zakončení vánočních svátků 2024

Vánoce skončily letos velmi brzy – již 8. ledna 2024 jsme slavili závěrečný svátek Křtu Páně. 

Náš Pán sestoupil na zem a proměnil tak navždy celý svět. Oslavili jsme to krásně vyzdobenými kostely, rovněž betlémy, které si přišli prohlédnout mnozí lidé i z těch, kteří běžně do kostela nechodí.

Vánoce mají též evangelizační rozměr, reprezentovaný např. slavností Zjevení Páně. Letos si ho zvlášť uvědomujeme – v Brněnské diecézi slavíme Rok evangelizace. Krásným evangelizačním svědectvím byla obvyklá Tříkrálová sbírka, při které se vybralo v Ostrovačicích 44.105,- Kč, v Říčanech 119.302,- Kč a ve Veverských Knínicích 50.499,- Kč. Veliké poděkování patří koledníkům, jejich vedoucím. Také těm, kteří kostely vyzdobili (a nyní také odzdobili)!