Pokračování synody v r. 2024

V polovině února 2024 se ve farnostech četl dopis biskupa Pavla Konzbula ohledně pokračování synody v Brněnské diecézi. Zve nás, abychom se v našich společenstvích i synodálních skupinkách opět setkali a věnovali se vybraným tématům, která vzešla ze shromáždění biskupské synody v Římě v říjnu 2023 (viz souhrnnou zprávu ze shromáždění). 

Hlavní a obecné otázky synodálního procesu jsou následující: 

  • Jak být církví, která naslouchá, je otevřená, vychází vstříc s pochopením a je věrná Ježíšově evangeliu? 
  • Co nám může pomoci více žít tuto spoluzodpovědnost?”

Biskupové nám k tomu předkládají konkrétnější otázky, o kterých máme diskutovat - ne o všech, ale o těch, které nás zajímají a které si vybereme. Zde si prosím vyberte takové téma, ke kterému máte co říci nebo Vám nejvíce leží na srdci (podrobněji jsou témata rozvedena v souhrnné zprávě). Témata, která budou převažovat, při našich setkání otevřeme.

Smyslem je zamyslet se již konkrétně nad tím, co můžeme ve zvolené oblasti my osobně dělat, co se daří či nedaří. Do 10. dubna máme za naše farnosti připravit podklady, abychom je pak souhrnně za celou diecézi a českou církev zaslali „zpět na stůl“ papeži Františkovi k závěrečnému zasedání Synody.

Termín setkání:

  • 6. 3. 2024 od 18h v Ostrovačicích (stejný den i hodina platí i pro setkání na faře v Domašově)

(pokud by navržené termíny nevyhovovaly více lidem, budeme hledat další možnosti)

Fotografie, které vidíte, jsou ze setkání biskupů v Římě v říjnu 2023.