Postní duchovní obnova 2024

V sobotu 2. března 2024 se v našich farnostech konala postní duchovní obnova. Měla název „Svoboda a odvaha být církví“ a vedl ji P. Michael Martínek, SDB (salezián). 

Ve dvou přednáškách (první na faře v Domašově a druhá na faře v Ostrovačicích) a v kázání mše sv. (ve Veverských Knínicích) hovořil o naší křesťanské svobodě, která vyžaduje odvahu. Tuto svobodu máme žít v tomto světě i uvnitř společenství církve. 

O. Michael v tomto kontextu také rozebral sloupy v životě církevního společenství: diakonia, martyria, leiturgia, koinonia. Slova o. Michaela byla podnětná, občerstvující, inspirující, hledající, jak můžeme žít v dnešní době a v dnešním světě. Mnohé z nás povzbudila.