Postní doba 2024

Pro letošní postní dobu opět připravilo Katechetické centrum Biskupství brněnského program pro děti, který rádi v našich kostelích využíváme a snažíme se dětem alespoň konec bohoslužby trochu osvěžit. Letos je hlavní téma „Připravit půdu rozsévači“. Podle známého podobenství o rozsévači se snažíme obdělat půdu našeho srdce a připravit ji na Velikonoce. 

Po 1. vyrytí suchých kořenů (snahy se zbavit špatných návyků), 2. dodání živin půdě (dělání hodnotných věcí), 3. odstranění kamení z půdy (tj. hříchů), 4. trpělivém okopávání půdy (Duch sv. půdu provzdušňuje), 5. odvážném zasetí semene (využití možností, nabídnutí svých schopností druhým), 6. zalití půdy (zaléváme vztahy s druhými svou láskou) následuje (o Neděli Zmrtvýchvstání Páně) 7. vyklíčení, radost z toho, co máme od Boha a snaha šířit to dále.