Výstava ve škole

Pro slavný den patronů našeho kostela sv. Petra a Pavla připravili někteří obyvatelé Říčan v přízemní třídě školy výstavu s obrazy, fotografiemi a jinými předměty z naší obce.

Výstavu zahájila paní Ludmila Franzová, hlavní organizátorka toho všeho, spolu s panem starostou ing. Janem Studeným, který pí Franzové za vše poděkoval.

Výstavy se zúčastnilo více než 150 lidí, ať už po cestě do kostela či z kostela či pouze tak, během procházky po obci, se stavili. Velmi zdařilá byla rekonstrukce tradičního ženského kroje, který tam bylo možné vidět. Rovněž obrazy říčanského kostela, namalované místními umělci, byly velmi krásné. Na výstavě si mohli lidé zakoupit drobné předměty. Díky všem, kteří tuto výstavu připravili!