Webové stránky farnosti

O těchto webových stránkách

Vítejte na webových stránkách farností Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice!

  • Na těchto stránkách se dozvíte informace o bohoslužbách v jednotlivých kostelích a o dalších akcích.
  • Rovněž si zde budete moci přečíst o našich kostelích, obcích, rovněž o historii našich farností.
  • Budete moci se potěšit fotografiemi a zpravodajstvím z uskutečněných akcí.
  • Budete mít příležitost se vzdělávat dále ve víře.

Čtěte webové stránky farnosti

V našich farnostech se koná spousta různých akcí (což je jistě dobré) a ohlášky často bývají složité jen na samotné přečtení, natož si je zapamatovat! Část ohlášeného si samozřejmě můžeme přečíst na nástěnkách, přináší je ale také farní internetové stránky s adresou www.orik.cz. Navíc se zde dají najít i zprávy, které se třeba do ohlášek nevešly nebo nestihly zařadit, a další aktuální informace. No a v případě, že si v tištěném farním zpravodaji zařádí šotek, najdete zde informace ve správném znění a bez chyb...

OŘÍK

Vidíte zde logo našich webových stránek. Je to malý koník, přesněji řečeno „ořík“. Proč „ořík“? Je to zkratka vytvořená z počátečních písmen názvů našich obcí:
O
strovačice, ŘÍčany, Veverské Knínice.

Na začátku r. 2008 jsme se rozhodli vybrat nějaký název pro náš farní zpravodaj, který vycházel už předtím celé dva roky. Chtěli jsme nějaký název rovněž kvůli zaregistrování zpravodaje na Ministerstvu kultury.

Subscribe to RSS - Webové stránky farnosti