Charismatická konference 2010

07.07.2010 - 15:00

Ve dnech 7.-11.7.2010 se na brněnském výstavišti uskuteční dvacátáprvní katolická charismatická konference. Motto letošní konference je: "Uviděl ho a byl pohnut soucitem" (Lk 10,33). Pozvání k účasti na programu letošní 21. katolické charismatické konference v Brně přijali: francouzský kněz Jacques Philippe, známý exercitátor i autor několika knih z komunity Blahoslavenství, P. Vojtěch Kodet, P. Aleš Opatrný, Katka Lachmanová, P. Tomáš Holub, P. Bogdan Stepien, John de Jong s kapelou, Josef Zeman, Marie Svatošová a další. Program konference lze najít např. zde.