Modlitba

Adventní modlitba

Dobrý a milosrdný Otče, 
nám zraněným lidem, kteří jen stěží nacházíme smysl svého života, 
kteří toužíme po lásce a žebráme o ni každým svým slovem a skutkem, 
a přece se nám jí nedostává, 
nám, kteří si namlouváme, že štěstí a radosti dosáhneme pouze tehdy, 
když budeme silní a mocní, neomylní, zdraví a dokonalí, 

Zamyšlení se v modlitbě chval a ohlédnutí se za letošními Velikonocemi

V sobotu 4. 4. 2020 před Květnou nedělí jsem měla možnost být součástí online večeru chval. Pořádal ho můj kamarád, tehdy ještě bohoslovec, dnes již vysvěcený kněz, se svými přáteli. V průvodním slově mezi písněmi se zamýšlel na způsobem, jakým chválíme Boha, jaký k němu máme vztah, a také nad blížícími se Velikonocemi. Jeho myšlenky mne velmi zaujaly, a proto jsem se rozhodla se s nimi podělit i s vámi v tomto článku. Následující odstavce jsou citací jeho slov.

Novéna k Duchu svatému 2020

22.05.2020 - 19:30

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začne v říčanském kostele obvyklá novéna k Duchu svatému. Každý den se bude modlitba konat v 19:30. Výjimkou je čtvrtek 28. 5., kdy začneme ihned po skončení mše sv. v Říčanech, tedy zhruba v 18:45.

Modlitba biřmovankyně

Pane, Ty nejlíp víš, co si v uzlíčku svého nitra nesu:

pýchu, která se jen chlubí,

vztek cenící jak břitva ostré zuby,

pochybnosti vratkých cest,

myšlenky černé jak obloha prostá hvězd,

neschopnost odpustit dávno zašlé viny,

stesk zanechávající na mé duši stíny,

ostny spěchu v podrážkách prošlapaných bot,

obavy sycené mořem nejistot,

nekonečné otázky stále se řadící před mými dveřmi

a večer na rtech prosbu:

Pane, Pane, budu lepší.

Dnes a znovu prosím – věř mi!

Modlitba Otčenáš

Tato modlitba se skládá z oslovení „Otče náš, jenž jsi na nebesích“. V oslovení nazýváme Boha svým Otcem, který je v nebi. Tímto si chceme připomenout pravdu, že náš pravý domov je tam, kde je náš Otec, tedy v nebi.

První prosba zní: „Posvěť se jméno Tvé“. Připomínáme si, že všechno, co bylo stvořeno, bylo stvořeno pro čest a slávu Boží. Proto máme povinnost svým životem oslavovat Boha.

Druhá prosba je „Přijď království Tvé“. Tou prosíme, aby se na tomto světě rozšířilo a upevnilo Boží království, království pravdy a lásky.

Jendovo poděkování a modlitba za něj

Když mě v nemocnici zdravotník doprovázel na jedno z vyšetření, po chvíli mlčení se mě zeptal: „Vy jste věřící?“ Celkem mě to zaskočilo, kývl jsem a on odpověděl něco ve smyslu, že mu přišlo, že jsem až podezřele v klidu. Na chvíli jsme se dali do řeči. On sám je věřící, říkal, že to prostě občas jde poznat, když pacient ví, že na to není sám.

Jsem rád, že mohu být součástí našeho společenství. Síla modlitby je něco, co mě zejména v poslední době neuvěřitelně překvapilo, síla modliteb nám v těchto chvílích opravdu pomáhá.

Novéna k Duchu svatému v r. 2016

V pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně začala 6. května 2016 v říčanském kostele obvyklá novéna k Duchu svatému. Každý den po devět dní jsme se scházeli o půl osmé večer k modlitbám chval, díků a proseb, především o dary Ducha svatého. Taky jsme rozjímali o hymnu Přijď, ó Duchu přesvatý a zpívali písně. Setkání trvalo vždy zhruba 45 minut až hodinu. Většina z nás jsme se na setkání těšili a ještě dlouho potom jsme cítili jeho sílu.

Postní rekolekce 2016

V sobotu 27. 2. 2016 jsme v rámci duchovní obnovy mohli po dvou letech opět přivítat o. Jiřího Topenčíka. Letošní téma bylo MODLITBA.

Každý z nás má svou osobní zkušenost s modlitbou. Je však naše modlitba účinná? Modlíme se správně? Chceme-li se naučit dobře se modlit, musíme to trénovat. Stejně jako třeba hru na klavír. Samozřejmě, že to stojí úsilí, čas a hlavně musíme mít trpělivost. Důležité je najít si čas a místo, kde se mohu na modlitbu soustředit. Pozornost lze podpořit i pohledem na kříž nebo na vhodnou ikonu.

Postní duchovní obnova 2016

Letošní postní duchovní obnova se konala 27. února (2016), o 2. sobotě postní, stejně jako loni. O. Jiří Topenčík k nám přijel již podruhé (poprvé to bylo před 2 roky) a tentokrát nám představil důležité téma modlitby. Na biblických textech o „Proměnění Páně“, „Marii a Martě“ a o tom, jak Ježíš naučil své učedníky „Otčenáš“ nám představil spoustu myšlenek, vycházejících nejen z knih, ale především ze své osobní i pastorační zkušenosti. Právě díky tomu byla řeč o. Jiřího velice živá, svěží a povzbuzující.

Večerní rozhovor s Bohem

Tak konečně spí. Oba mé poklady. V tom večerním sprintu krmení, koupání a uspávání vlastně ani přesně nevím, kdy se setmělo.  Tma za okny ale jasně říká, že den pomalu dohasíná. Další den. Přemýšlím, do čeho se pustím – uklidím horu nádobí v kuchyni, zaperu poblinkané oblečení naší malé slečny nebo se chopím žehličky a neohroženě se postavím k žehlicímu prknu, aby měli ti mí chlapi zítra co na sebe. Těžká volba. Moji hlavu pomalu obestírají chmury hodné přítele Hamleta. Oč tu vlastně běží? Toť otázka!

Do zbraně!

Určitě znáte následující situaci..

Pustíte si rádio, zapnete televizi a už se to na nás hrne. Boje, agrese, pronásledování, střety mezi náboženstvími. Rukojmí jako živý štít. Slzy, krev, strádání a bolesti. Co já na dálku můžu udělat? Alespoň, že slyším zmínku o tom, že naši profesionální vojáci se do mise zapojili.

Katolická charismatická konference 2014

Na konferenci jsme se těšily, protože každý rok se nám na ní moc líbí. A ani tento rok nebyl výjimkou. Odnesly jsme si z ní vážně úžasné zážitky.

Ještě k tradiční mši sv. u Helenčiny studánky

Jak většina z nás ví, podnět k této akci dala naše drahá paní starostka z Veverských Knínic – Jaroslava Čertková. Zemřela před pěti lety, mše u studánky se už nedožila. Věřím, že se za akci v nebi přimlouvá.

Ve středu 23. července jsem dostala od jednoho bratra z naší komunity tento povzbudivý email. Cituji: „Potřebuje Bůh modlitbu?

Setkání při příležitosti nedožitých narozenin otce Bedřicha 2014

01.06.2014 - 14:30

Setkání začne krátkou pobožností na hřbitově v Ostrovačicích ve 14:30. Pak bude pokračovat na faře v Ostrovačicích při přátelském setkání. V 17 hodin pak bude setkání novény k Duchu sv. Letošní "setkání u hrobu" připadá na čas Svatodušní novény. Proto ten den v 17.00 v ostrovačickém kostele někteří členové komunity Emmanuel prožijí  modlitbu svatodušní novény s námi.

Ve spojení s papežem Františkem

I.

Koncem května v rámci Roku víry vyzval papež František ke společné eucharistické adoraci, která se pak uskutečnila v neděli 2. června 2013. Papež adoroval „doma“ ve Vatikánu a vyzval věřící ve všech diecézích po celém světě, aby se k němu ve svých kostelích a katedrálách připojili.

Stránky

Subscribe to RSS - Modlitba