Další ročník vzdělávacích aktivit Pastoračního střediska BB

Během letošního podzimu měli zájemci opět příležitost navštívit několik zajímavých vzdělávacích akcí s teologickou tematikou. Jedná se např. o:

  • Celodenní Konferenci o svatém Pavlovi, konanou dne 8. 11. 2008 na Biskupském gymnáziu v Brně. Viz foto s celkovým pohledem do auditoria posluchárny.
  • Nový dvousemestrální ročník tříletého studia "Živá teologie - Spirituální dimenze člověka". Spolupořadatelem je MU Brno. Přednášky se konají na FSS v Brně (vedle Červeného kostela).
  • Biblický kurz (zaměřený na osobnost sv. Pavla). Probíhá od září do půli prosince na Biskupském gymnáziu v Brně.

Je dobré pozorovat, že se některých těchto akcí účastní zájemci přímo z našich farností a další z těch sousedních.

Radostné bývá i setkání se známými lektory. Na biblickém kurzu pravidelně přednáší P. Doc. ThDr. Petr Mareček, který před asi deseti roky za pana faráře B. Provazníka působil jako začínající kněz v Ostrovačicích. Dnes je farním vikárem ve Slavkově a v pozici docenta vyučuje na teologické fakultě v Olomouci. Shodou okolností se na jeho přednášce ve čtvrtek 20. listopadu sešla celá skupina farníků z Ostrovačic, Říčan, Veverských Knínic a Rosic. Otec Petr s nimi rád zavzpomínal na svá ostrovačická léta a se svými bývalými farníky se během přestávky nechal vyfotografovat.

Nelze nepřipomenout skutečnost, že i na "domácí" půdě - na faře v Ostrovačicích - zahájil o. Ludvík v říjnu zkušební běh náboženství pro dospělé.

Autoři článků: