Novoroční koncert ve Veverských Knínicích

Ve středu 20. ledna se konal v kostele ve Veverských Knínicích "Novoroční koncert", na kterém vystoupili studenti Gymnázia P. Křížkovkého z Brna-Komína.

Nevíme, jaký to byl pro ně zážitek, pravděpodobně jim byla zima, možná doposud v teplotě blízké bodu mrazu ještě neúčinkovali

(asi to není nic moc v takové teplotě hrát třeba na housle), pro nás diváky to však byl tak nádherný zážitek, že jsme na zimu úplně zapomněli.

Na koncertě zazněly skladby G. F. Händela, W. A. Mozarta, A. Dvořáka a jiných. Vystřídali se nejprve jednotliví studenti hrající na rozličné hudební nástroje, v druhé polovině pak už hráli a zpívali všichni současně. Obdivovali jsme krásu skladeb i jejich provedení, čistého, přímo virtuózního.

Kéž se studentům daří v jejich životě, kéž jsou pyšní na svou školu (tak jak ona je pyšná na ně), nám přeji, abychom je v některém z našich kostelů mohli opět přivítat.

Několik dalších fotografií z koncertu si můžete prohlédnout zde.

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací

Vzniklo v r. 1993. Je určeno dětem, které úspěšně ukončily 5. nebo 9. třídu základní školy a mají přirozený vztah k umění a humanitním předmětům. Ve své koncepci vychází z tradic klasického vzdělání, avšak díky výuce uměleckých oborů a předmětů s nimi spojených je školou nového, nekonvenčního typu.

Již od počátku působení školy se studentům a učitelům daří úspěšně vstupovat do brněnského kulturního dění. Své umění představují na mnoha kulturních událostech a soutěžních přehlídkách u nás i v zahraničí. Vystupují na hudebních podvečerech a absolventských koncertech, organizují výstav svých prací, připravují literární, divadelní a taneční setkání. Jsou pravidelnými účastníky interpretačních a uměleckých soutěží, ze kterých si přinášejí vynikající ocenění. V minulých letech se jim podařilo natočit a vydat také řadu kompaktních disků a vystoupit  živém vysílání pořadů Českého rozhlasu a České televize. Navázali kontakty s podobnými školami v zahraničí (Rakousko, Finsko, Slovensko, Maďarsko, Německo, USA).

Z pozvánky na koncert