Odevzdaně

Vstupujeme do nového roku, do r. 2011. Ne náhodou nový rok začínáme s Pannou Marií. Odevzdejme jí s důvěrou tento rok slovy básně P. Josefa Veselého.

Schoulím se
        do tvé dlaně
                odevzdaně

Matko má

Když něco zabolí
nebo když na poli
po denním rozsévání
přes všechna přání
vyroste koukol
místo pravých zrn

V úzkosti noci
když nikdo ku pomoci
ruku nepodá
a všude tma

schoulím se
        do tvé dlaně
                odevzdaně
Matko má

Tvé oko neusíná
u tvého Syna
stále bdí

Já s tebou dobrá Paní
čekám na svítání
paprsky ranní
světlo přinesou

A proto
          do tvé dlaně
         vždy odevzdaně
schoulím se
Matko má

Fotografie nahoře zobrazuje korunování Panny Marie, tak jak je vytvořeno v apsidě baziliky S. Maria Maggiore v Římě.