Josef Veselý

Stopy

Ať jdem kam jdem
i proti naší vůli
po nás vždy zůstávají
otisky šlépějí
ozvěny slov
záření myšlenek

Ať jdem kam jdem
kéž po nás zůstává
vně úsměvu
dukát štědrosti
duha pokoje

Možná až po smrti
někomu v mlze zasvítí
slunko tvé pravdivosti
mnozí se zahřejí
pod pláštěm tvé lásky
a ve stopách života odvátého
na plno rozkvetou
             růže vděčnosti

P. Josef Veselý, ze sbírky básní Víme o sobě

Kniha „Víme o sobě“

V těchto prosincových dnech vydává fotograf Imrich Veber knihu „Víme o sobě“, v níž shrnuje celoživotní dílo kněze a básníka Josefa Veselého. Kniha obsahuje básně, eseje a poznámky Josefa Veselého, doplněné více než dvaceti fotografiemi I. Vebera. Zmiňujeme se o tom proto, že čtenářům Oříku je jméno Mons. Josefa Veselého dobře známé, neboť zde byly často zveřejňovány jeho básně. Krátce pár životopisných údajů.

Na konci léta

Tak jako žena dětmi opuštěná
zas tiše odpočívá matka zem
jen stíny mraků tam a sem
s větrem se po strnisku honí
noc za nocí den po dni
pomalu léto končí
a s ním i jeho krása
obilného pozbavena šatu
a člověk spokojeně jásá
vždyť ona dukát po dukátu
poslušně vždy z pole odevzdá
jak ženichovi věrná nevěsta
svůj život i svou smrt

Začíná doba postní

Popeleční středou, která se letos slaví 9. března, začíná pro nás křesťany čtyřicetidenní doba postní, období přípravy na největší svátky liturgického roku.

Zavedení Popeleční středy se datuje zhruba do 6.-7. století, kdy byl začátek postního období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu.

Odevzdaně

Vstupujeme do nového roku, do r. 2011. Ne náhodou nový rok začínáme s Pannou Marií. Odevzdejme jí s důvěrou tento rok slovy básně P. Josefa Veselého.

Schoulím se
        do tvé dlaně
                odevzdaně

Invokace

Do srdce tvého
jak do přehrady milosrdenství
svůj žal a úzkost vhazujeme
na ruce tvé jak na kotvy
naděje zavěšujeme poslední
ve chvílích nejtěžších
Panno věrná

14. zastavení Velikonoční cesty

Slavnost shledání.
Vstup spravedlivých do království oslaveného Krista.

Potom jsem uviděl nová nebesa a novou zemi.

Hle Boží stánek mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; ani budou jeho lidem, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bohem.

Ježíš uložen do hrobu

Hrob - tunel k věčnosti, kterým budem muset projít.

Pomalu den co den
do skály života všedního
hloubíme tunel k věčnosti
Ty sám se k nám dobýváš
křížem své milosti
přes kalvarskou horu.

Za P. Josefem Veselým

V našem  farním zpravodaji jsme několikrát uveřejnili básně od Josefa Veselého. I v tomto čísle můžete jednu číst hned na úvodních stránkách. Mnozí třeba ani nevědí, o koho vlastně jde. Právě na počátku tohoto roku umlkl hlas kněze, básníka a milého člověka.

Mons. Josef Veselý, papežský prelát a emeritní děkan opavský, po osmdesáti letech pozemského života odešel tam, kam směřoval „pomalu den co den … a hloubil tunel k věčnosti“.

Jaký byl život Mons. J. Veselého?

Jeho „putování vedlo přes hory Proměnění i přes údolí slz.“

Velikonoční

Až ze skořápek
bolesti a smutku
vyklubáme se
ke zrození
života nového
ať naplno zazní

ALLELUJA

Potemnělé komůrky
srdcí našich
kéž prozáří
tvé světlo Pane
a do duše vstoupí
čistá radost
provázená nadějí
láskou a vděčností
za to
že křížem svým
svět
jsi vykoupil.

P. Josef Veselý

A proto zpívám. Příspěvek k roku kněží

Nedávno jsme Vám přinesli zprávu o smrti P. Josefa Veselého, kněze, básníka, citlivého člověka.

Ve svém básnickém díle zmapoval různá témata a oblasti lidského života, samozřejmě taky život kněze a jeho službu bližním.

Jako příspěvek k právě probíhajícímu "Roku kněží" Vám přinášíme jednu z jeho básní, která o těchto tématech hovoří.

A proto zpívám

Co lidí tajně vešlo
do zahrady duše mé

Mons. Josef Veselý

Narodil se 28. července 1929 ve Zlámance u Kroměříže. V létech 1940 – 1948 studoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, od roku 1948 do roku 1950 na teologické fakultě UP v Olomouci.

V roce 1950 nastoupil na tři roky vojenskou službu k PTP. V létech 1954 – 1961 pracoval v Oblastní galerii v tehdejším Gottwaldově. V roce 1961 byl zatčen pro členství ve Společenství Vladimíra Neuwirtha, a po vykonstruovaném procesu vězněn do roku 1965 v Ostravě a Valdicích.

Subscribe to RSS - Josef Veselý