Opravy našich budov (2008)

Před pár dny byla dokončena náročná oprava kostela v Říčanech, tj. provedeno odvlhčení zdiva, potřebné sanační omítky, byla vymalována zákristie a provedeny vnější nátěry celého kostela. Výhledově počítáme s opravou omítky a dešťových žlabů věže kostela.

Od dubna tohoto roku probíhají nutné opravy v přízemí fary v Ostrovačicích. Z vlhkých místností byl odnesen starobylý nábytek, odstraněna odpadávající omítka, aby mohla zeď co nejdéle schnout. Dále byla dovedena kanalizace k zadní části budovy, aby tam mohlo být později vybudováno sociální zařízení a rovněž malá kuchyňka s dřezem. V současné době se pracuje na podlaze: stávající musela být odstraněna, protože sestávala pouze ze suti a tenké vrstvy betonu. U stěn budou vykopány větrací šachty. Je otázkou peněz, z jakého materiálu bude pak zhotovena nová podlaha.

V kostele ve Veverských Knínicích bylo nedávno provedeno několik drobných oprav: byla vymalována zákristie a spraven přístup do kostela, aby tam nebyly zbytečné schody.

Zatímco oprava kostela v Říčanech byla svěřena práci specializované firmy (a starosti i dohledu pana ing. Huberta Podsedníka - Pán Bůh zaplať!), ostatní děláme většinou brigádnicky. Chtěl bych i touto formou poděkovat všem farníkům, kteří se brigád zúčastňují, a tak nejen zachraňují nejvzácnější objekty našich obcí při naprostém nedostatku peněz, ale dělají ještě něco jiného, mnohem důležitějšího: budují skutečné společenství věřících, k čemuž, zdá se, při společné práci je ještě více příležitosti než při liturgických obřadech.

Autoři článků: