Pěší pouť na Velehrad (2008)

Před dvěma roky jsme se zúčastnili pěší pouti na Velehrad. Z ní vám přináším krátké svědectví své přítelkyně, jak je později popsala pro farní zpravodaj ŘKF Bystrc (neboť odkud jsme vycházeli), a pro Immaculatu:

Jednou mi moje maminka vyprávěla, jak se s partou mladých vypravovali na společné poutě. Z této party o několik let později vzešla dvě řeholní a tři kněžská povolání a dvě velmi početné rodiny. Při této životní zkušenosti svých rodičů jsem se neubránila myšlence, že na těch pěších poutích jistě něco bude.

Loni poprvé jsem měla možnost poznat tajemství pěších poutí, když jsem se vydala na pouť z Brna-Bystrce na Velehrad. Slovy lze jen těžko popsat, co všechno je možné prožít na prostinké pěší pouti. Dny plné modlitby, živoucí Boží přítomnosti, radosti i přes bolesti nohou, porozumění a otevřenost druhých. Pokoj a vyrovnanost se mi staly velikou posilou a duchovní oporou do všedních dnů a nezapomenutelným zážitkem na celý život! Největším povzbuzením se mi stala slova jedné poutnice, že totiž milosti, které zde člověk načerpá, jsou trvalé. A tato skutečnost mě stále provází a naplňuje opravdovým Pokojem.

Chtěla bych tímto svědectvím povzbudit a apelovat především na mladé, aby se nebáli hledat Krista i třeba v obyčejné pěší pouti bez efektně připravených hlučných akcí, na které jsou dnes mladí hodně zvyklí.

A nyní pár aktuálních informací k letošnímu ročníku, kterého by se mohli zúčastnit další lidé z našich farností. V roce 2008 to bude už

VIII. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD

Ústřední motto letošního ročníku zní „RADOST PRO VŠECHEN LID" (Lukáš 2,10)

Duchovní téma letošní pouti SEDM PROSEB MODLITBY OTČE NÁŠ

Při pouti děkujeme za poselství evangelia, které našim předkům přinesli svatí Cyril a Metoděj, a prosíme za obnovení víry v našem národě. Začínáme v předposledním prázdninovém týdnu a jdeme pěšky 30 až 36 km denně s doprovodným vozidlem, které veze velká zavazadla (i unavené poutníky). Vycházíme v 8 proudech ze všech světových stran, abychom se na Velehradě spojili v mohutnou řeku vděčnosti za Slovo života, které k nám odtamtud přišlo.

Naší oblasti je geograficky nejbližší tzv. Jihozápadní proud,

jehož trasa je dělena do následujících etap: v pondělí 18. 8. 2008 v 15.00 z Vranova nad Dyjí do Znojma v úterý 19. 8. v 6.30 ze Znojma od kostela sv. Mikuláše do Miroslavi ve středu 20. 8. v 6.30 z Miroslavi a též v 6.30 z Brna-Bystrce do Blučiny ve čtvrtek 21.8. v 6.30 z Blučiny a odpoledne ze Slavkova u Brna do Věteřova v pátek 22. 8. v 6.30 z Věteřova přes Klimentek do Buchlovic Je možné zapojit se i do tzv. Jižního proudu, který má trasu v pátek 22. 8. v 8.00 z Ratíškovic přes Bzenec do Boršic u Buchlovic Putování obou těchto směrů končí v sobotu 23. 8. 2008: v 8.00 vycházíme z Buchlovic nebo Boršic v 11.00 hod. je sraz na Velehradě a obnova zasvěcení na nádvoří ve 12.00 mše sv. v bazilice, pro všechny účastníky káže P. Ludvík Bradáč, farář z Ostrovačic a Veverských Knínic, též pěší poutník. Přejeme si, aby tato pouť znamenala jako tenkrát v Betlémě

„RADOST PRO VŠECHEN LID"(Lk 2,10), jak pro všechny poutníky, tak pro ty, kdo se s nimi setkají. Přejeme si také, aby se k nám přidaly další proudy poutníků i z jiných míst naší vlasti i ze zahraničí, zvláště ze Slovenska a ostatních slovanských zemí.

Co potřebujete:

Svačinu na 4 dny, spacák a karimatku, 100,- Kč zápisného.

Spát se bude vždy pod střechou. Brněnští poutníci se mohou hlásit na zajicek@biskupstvi.cz Informace na: www.signaly.cz/janpenaz nebo www.dekanstvivm.horacko.com

Autoři článků: