Pokoj vám!

Nebylo učiněno dost

Nebylo učiněno dost
a nikdy nebude

pro lásku
pro pravdu
pro spravedlnost

A nikdy dost pro lásku

Ona jde světem dál a dál
s průstřely na nohou
na rukou i v srdci

aby všechny cesty k ní
všem byly zpřístupněny

Láska ukřižovaná
vítězně zmrtvýchvstalá

srdce zneklidněná uzdravující
pozdravením
POKOJ VÁM