Postní duchovní obnova 2010 (pozvánka)

20.02.2010 - 08:15

Popeleční středou 17. 2. začíná letos doba postní, doba přípravy na Velikonoce, doba střídmosti a doba zvláštního Božího požehnání. Během postní doby máme přijmout Boží slovo do svého srdce a obrátit se k Bohu.

K správnému vstupu do této posvátné doby nám může pomoci duchovní obnova, která se bude konat dne 20. 2. 2010 na faře v Ostrovačicích.

Název obnovy je: "Postní doba a Písmo svaté".

Program obnovy

  •  8.30       1. přednáška
  •  9.45       2. přednáška
  • 11.00      Mše svatá

Kazatelem bude Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D, bývalý kaplan v Ostrovačicích, v současné době přednáší biblistiku na CMTF UP v Olomouci. Více o něm je možno se dovědět zde.

Všichni jste srdečně zváni!