Pozdravení přátelům

Když hvězdu určující směr
skrývá mrak beznaděje
když červotoče pochybností
hlodají přímost našich kroků
na poušti nejistot
ve stínu hrozby Herodovy
je třeba vytrvat
a věrně stále jít
po stopách tříkrálových
k jeskyni betlémské

A nejít jenom tak
V komůrce srdce svého
mít trochu zlata dobrých skutků
a zrnka kadidla jež vůní svou
sílí v nás touhu po spojení s Ním
a nezapomnět ani na myrhu
bolestí našich každodenních

Až dojdem tam
kéž za odměnu
v blízkosti Marie a Josefa
v Něm objevíme
svoji pravou
vnitřní tvář

Mons. J. Veselý