Pozvání k živému růženci

Přísliby Panny Marie křesťanům, kteří se modlí růženec

1. Každý, kdo mi bude vémě sloužit modlitbou růžence, obdrží znamení milosti.
2. Slibuji zvláštní ochranu a velké milosti všem, kteří se budou modlit růženec.
3. Růženec bude silnou zbraní proti peklu, zničí neřest, zmenší hřícha a porazí kacířství.
4. Způsobí, aby dobrá práce vzkvétala. Duše obdrží hojnost Božích milostí, zbaví lidská srdce lásky k světu a jeho pominutelnostem a naplní je touhou po věčných hodnotách. Tyto duše se tím posvětí.
5. Duše, která se mi odporoučí tím, že se modlí růženec, nezahyne.
6. Kdokoliv se bude modlit růženec spojený s rozjímáním jeho posvátných tajemství, nikdy nebude přemožen neštěstím. Bůh ho nebude trestat ve své spravedlnosti, nezahyne náhlou smrtí. Kdyby se tak stalo, bude v Boží milosti, tedy hodný věčného života.
7. Kdokoliv se úplně oddá růženci, nezemře bez svátostí Církve.
8. Ti, kteří se upřímně modlí růženec, budou mít během života a při smrti Boží světlo a hojnost Jeho milostí. Ve chvílích smrti budou účastní na zásluhách svatých v ráji.
9. Vysvobodím z očistce ty, kteří byli oddáni modlitbě růžence.
10. Děti, věrné růženci, si zaslouží vysoký stupeň blaženosti v nebi.
11 Modlitbou růžence obdržíte všechno, zač budete prosit.
12. Všem, kteří rozšiřují modlitbu růžence, pomohu v nouzi.
13. Od svého Božského Syna jsem dostala příslib, že všichni obhájci růžence budou mít během života i v hodině smrti za obhájce celý nebeský dvůr.
14. Všichni, kteří se modlí růženec, jsou moji synové a dcery a bratři a sestry mého Syna Ježíše Krista.
15. Oddanost mému růženci je velký znak předurčení.

Ti, kteří se chtějí zapojit do modlitby živého růžence, ať neváhají! Stačí se obrátit na pana A. Slováčka.