Rozhovor Zdeňka Pololáníka pro časopis SCOOL

Kdy jste začal vnímat hudbu jinak než běžný posluchač a od jakého věku jste začal hudební motivy přenášet na notovou osnovu?

Přitahoval mě zvuk hudebních nástrojů od nejútlejšího věku, kdekoliv jsem je slyšel. S poznáním notového písma jsem se seznámil ještě v předškolním věku. Byla to jen dětská hra. Vážně jsem začal komponovat rok před příchodem na konzervatoř. Tehdy vznikly moje první skladby...

Jaké máte vzpomínky na školní léta a jaký je v současnosti Váš vztah ke vzdělávání?

Návštěvu školy jsem bral jen jako nutnou a nudnou povinnost. Raději jsem zkoušel hru na několik hudebních nástrojů. Ve vážné hudbě jsem získával potřebné znalosti a zkušenosti studiem a analýzou skladeb, které mne zaujaly, dále návštěvou koncertů a operních představení, ba i jejich zkoušek. Vše vyplynulo z vlastního zájmu.

Kdy jste se cítil v životě nejšťastnější?

Proč ten minulý čas? Prožívám jen samé šťastné dny.

Pro hudební číslo časopisu SCOOL
gymnázia TGM v Zastávce u Brna
 se ptala Klára Jelínkova