Zdeněk Pololáník

2. koncert Brněnského varhanního festivalu 2020

30.09.2020 - 19:30

Ve dnech 2. 9. až 30. 9. se koná již 40. ročník Brněnského varhanního festivalu. Druhý koncert, na kterém zazní skladby našeho varhaníka pana Zdeňka Pololáníka, se koná 30. září 2020 v 19:30 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně.

1. koncert Brněnského varhanního festivalu 2020

16.09.2020 - 19:30

Ve dnech 2. 9. až 30. 9. se koná již 40. ročník Brněnského varhanního festivalu. První koncert, na kterém zazní skladby našeho varhaníka pana Zdeňka Pololáníka, se koná 16. září 2020 v 19:30 v Brně u sv. Augustina.

Píseň ke sv. Anežce

Složil ji básník Jan Zahradníček v době vězení na Pankráci. Zhudebnil ji hudební skladatel Zdeněk Pololáník. 

Píseň měla premiéru 13. listopadu 2009 při mši sv. v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Mši sloužil tehdejší biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka k 20. výročí svatořečení Anežky České. 

Píseň ke sv. Anežce České

Až budu umírat

Až budu umírat, o to Tě prosím, Matko Boží
Ty sama zhasni červenou lampu srdce mého
a těm, kteří mne budou oplakávati, se zjev
podobou květin, které jsem miloval,
poněvadž jsou krásné jako Tvé panny
a mlčí.

 A vy, přátele moji, netruchlete!
Dopodrobna vás znám a jenom svou smrtí
mohu se odvděčiti za vaši lásku,
která neviděla mých slabostí.

Podzimní koncert 2017

V neděli 1. října 2017 se v bazilice Nanebevzetí Panny Marie Porta coeli v Předklášteří u Tišnova konal v rámci 8. ročníku Hudebního festivalu Zdeňka Pololáníka PODZIMNÍ KONCERT. Na koncertě vystoupili Hana BARTOŠOVÁ (varhany – byl to její poslední koncert před odletem na turné po USA) a OctOpus Vocalis (osmičlenné pěvecké komorní těleso pod vedením sbormistra Martina Franze).

Kniha a osobní vzpomínka na kardinála Mons. Miloslava Vlka

Nedávno se mi dostala do rukou kniha Alaina Boudra „Umývač výloh a arcibiskup“, která byla původně vydaná ve francouzštině roku 1994, a teprve v roku 2016 u nás v nakladatelství Nové město.

Film „Zdeněk Pololáník – skladatel“

V průběhu posledních dvou let jsme spolu s Petrem Baranem točili dokumentární snímek o hudebním skladateli Zdeňku Pololáníkovi. Byly to dva roky krásné práce, ale také překvapivě náročné. Když za mnou Petr Baran s námětem přišel, divil jsem se, proč portrét známého hudebního skladatele nenatočí sám, vždyť krátkých dokumentů o uměleckých osobnostech natočil již celou řadu. Avšak bezprostředně po seznámení s panem Zdeňkem jsem pochopil, že tato práce bude patřit k těm nelehkým. Ne snad, že by se nám s panem Pololáníkem či jeho paní nepracovalo dobře, to zcela naopak.

Premiéra filmu o panu Pololáníkovi

30. června 2017 se na faře v Ostrovačicích konala výjimečná událost – setkání s promítáním filmu o panu Zdeňku Pololáníkovi. Jednalo se o úplně nový film, který vytvořili umělci Petr Baran a Petr Francán během zhruba čtyř let. Natočili přitom na různých místech (Ostrovačice, Brno, Olomouc, Velehrad aj.) mnoho desítek hodin filmového materiálu, ze kterého pak sestříhali dokument dlouhý 25 minut.

Film Zdeněk Pololáník

30.06.2017 - 18:45

V době, kdy obvykle probíhá náboženství pro dospělé, se bude konat speciální setkání s promítnutím filmu Zdeněk Pololáník. Jedná se o premiéru tohoto 25 minut dlouhého dokumentu. Na promítání budou přítomni tvůrci filmu, se kterými pak můžeme chvíli besedovat. Všichni jsou srdečně zváni!

3. koncert MVF 2016

15.10.2016 - 18:00

Třetí koncert Mezinárodního varhanního festivalu se bude konat v sobotu 15. října v Třebovicích. Na flétnu a varhany budou hrát Jiří Stivín a Václav Uhlíř.

Nejkrásnější Ave Maria 2016

09.10.2016 - 18:00

Druhý koncert 7. hudebního festivalu v Tišnově se bude konat 9. října 2016 v 18:00 v kostele sv. Václava. Nejkrásnější Ave Maria zazpívá operní pěvkyně Olga Procházková, na varhany ji bude doprovázet František Šmíd.

2. koncert MVF 2016

08.10.2016 - 18:00

Druhý koncert Mezinárodního varhanního festivalu se bude konat v sobotu 8. října v kostele sv. Jakuba v České Třebové. František Vaníček zahraje na varhany skladby J. S. Bacha, Zdeňka Pololáníka, Bohuslava Martinů a jiných.

Hudební rozmluvy

02.10.2016 - 19:00

Dne 2. října 2016 v bazilice Porta coeli v 19 hodin se bude konat koncert "Hudební rozmluvy" (v rámci tišnovského hudebního festivalu). Účinkuje Hradišťan s Jiřím Pavlicou a jejich host Roman Janál (baryton, sólista opery Národního divadla v Praze i v Brně). V programu zazní skladby B. Martinů, Z. Pololáníka a J. Pavlici.

Další přání Zdeňku Pololáníkovi

Milý pane Pololáníku,

k Vašemu krásnému a významnému životnímu jubileu přijměte, prosím, skromné – byť trochu opožděné – přání všeho nejlepšího.
Ať usměvavé hvězdy štěstí padají Vám do dlaní, ať oči září bez bolesti a zdraví vchází bez ptaní.
A Múza Vaše věrná ať přichází dál laskavá a v hudbě Vaší nadále ať srdce horké zůstává!

S úctou Váš Lubomír Műller.

Milý Zdeňku!

Stránky

Subscribe to RSS - Zdeněk Pololáník