Zdeněk Pololáník

Vánoční zpěvy v říčanském kostele

Naše schola připravila na Vánoce kromě tří lidových koled i dvě částí Vánoční mše od Zdeňka Pololáníka. První část (Vstup) zhudebnil skladatel na texty básně "Vstávají ze sna pastýři" od Václava Renče (viz zde) a druhou část (Před evangeliem) na texty hymnu z breviáře „Od bran, kde slunce vychází“ (viz níže). 

Město Brno ocenilo Pololáníka a P. Váchu

Pod převzatým a zde použitým názvem jsme se v Katolickém týdeníku (č. 5 z 31. 1. 2023) dočetli následující stručnou zprávu: 

Primátorka města Brna Markéta Vaňková předala minulé úterý 24. ledna Cenu města Brna za rok 2022 dvanácti osobnostem. Ocenění za oblast hudby převzal hudební skladatel, varhaník a pedagog Zdeněk Pololáník. Dalším pak byl římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut P. Marek Vácha, který byl oceněn za zásluhy o svobodu a demokracii (lef).

Varhanní festival v České Třebové 2022 - 4. koncert

15.10.2022 - 19:00

4. koncert Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka se koná v kostele sv. Jakuba v České Třebové 15. října 2022. Začátek je v 19 hodin. Koncert nese jméno „Variační umění“ a zazní na něm skladby Johanna Sebastiana Bacha, Přemysla Kšicy, Maxe Regera a Zdeňka Pololáníka.

Varhanní festival v České Třebové 2022 - 2. koncert

01.10.2022 - 19:00

2. koncert Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka se koná v kostele sv. Jakuba v České Třebové 1. října 2022. Začátek je v 19 hodin. Koncert nese jméno „Romantické varhany“ a zazní na něm skladby Fréderica Chopina, Césara Francka, Alexandra Guilmanta a Zdeňka Pololáníka.

Poslední koncert Mezinárodního varhanního festivalu 2021

16.10.2021 - 19:00

Poslední koncert festivalu nese název „Zdeněk Pololáník Jubilejní“ (je zde řeč o jubileu pana Pololáníka z minulého roku, ve kterém se festival kvůli covidu nemohl konat) a vystoupí na něm Petr Kolař (dirigent), Beseda brněnská (Brněnský filharmonický sbor) a Drahomíra Matznerová (varhany). Koncert se koná v kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové začíná v 19 hodin.

Předposlední koncert Mezinárodního varhanního festivalu 2021

09.10.2021 - 19:00

Od 18. 9. až do 16. 10. probíhá již 17. ročník Mezinárodního varhanního festivalu v České Třebové. Předposlední z koncertů 9. 10. v kostele sv. Jakuba Většího v České Třebové začíná v 19 hodin. Vystoupí na něm studenti pražské AMU. Zazní skladby Bedřicha Antonína Wiedermanna, Otmara Máchy, Zdeňka Pololáníka aj.

Koncert v Porta coeli

V neděli 19. září 2021 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Porta coeli konal varhanní koncert pod názvem „Zdeněk Pololáník – nestárnoucí romantik“. Koncert byl uspořádán při příležitosti 85. narozenin skladatele – ty sice pan Pololáník slavil v r. 2020, ale kvůli COVIDu19 se v předchozím roce nekonaly žádné akce. 

Hudební skladatel Zdeněk Pololáník pětaosmdesátníkem

Zdeněk Pololáník absolvoval brněnskou konzervatoř ve varhanní třídě Josefa Černockého (1952-57), skladbu studoval zprvu soukromě u Františka Suchého, poté na JAMU u Viléma Petrželky a Theodora Schaefera (1957-61). 

V 60. letech byl členem avantgardní brněnské skladatelské „skupiny A“ a vytvořil  jednu z prvních elektronických skladeb v tehdejším Československu. Mimořádných úspěchů jeho hudba přes oficiální nemilost dosáhla v tehdejším Sovětském Svazu – Pololáník se stal dokonce neoficiálním prostředníkem mezi hudební avantgardou českou a sovětskou.

Ještě další přání panu Pololáníkovi, i s odpovědí

Vážený pane profesore, 

srdečně Vám gratulujeme k Vašemu včerejšímu krásnému a významnému životnímu jubileu. Do dalších let Vám přejeme všechno dobré, pevné zdraví, štěstí a zasloužený pocit tvorbou naplněného žití. Jsme rádi, že při bohoslužbách nás často na cestě k Bohu doprovází Vaše hudba, která je oslavou a poděkováním Všemohoucímu. 

Při této příležitosti Vám přejeme především hojnost Božího požehnání a stálou blízkost Ducha svatého, aby Vám nadále byly zdrojem bohaté tvůrčí inspirace.  

Milému panu Zdeňku Pololáníkovi k jeho 85. narozeninám

  • Ustavičně chci velebit Hospodina
  • vždy bude v mých ústech jeho chvála.
  • Chvalte Hospodina v jeho svatyni, chvalte ho na jeho vznešené obloze!
  • Chvalte ho pro jeho mocná díla, chvalte ho pro jeho svrchovanou velebnost!
  • Chvalte ho hlaholem trouby, chvalte ho harfou a citerou! 
  • Chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunnými nástroji a flétnou! 
  • Chvalte ho zvučnými cimbály, chvalte ho cimbály hlučnými!
  • Všechno co dýchá, ať chválí Hospodina!

Zdeněk Pololáník oslavil 85. narozeniny!

Uplynulo pět let a jsme opět účastni velké a radostné události. Náš spolufarník, hudební skladatel a varhaník z Ostrovačic, pan Zdeněk Pololáník se dožívá nádherného životního jubilea 85 let. A to v plné životní svěžesti a tvůrčí síle. 

Nelze než opravdově obdivovat jeho vitalitu. Vždyť po celý život svojí hudbou a dílem rozdává kolem sebe radost, krásu a ušlechtilé vnímání světa. K oslavě Boha, ale i života zde na zemi, k potěšení posluchačů, vnímavých lidí kolem sebe. 

2. koncert Brněnského varhanního festivalu 2020

30.09.2020 - 19:30

Ve dnech 2. 9. až 30. 9. se koná již 40. ročník Brněnského varhanního festivalu. Druhý koncert, na kterém zazní skladby našeho varhaníka pana Zdeňka Pololáníka, se koná 30. září 2020 v 19:30 v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně.

1. koncert Brněnského varhanního festivalu 2020

16.09.2020 - 19:30

Ve dnech 2. 9. až 30. 9. se koná již 40. ročník Brněnského varhanního festivalu. První koncert, na kterém zazní skladby našeho varhaníka pana Zdeňka Pololáníka, se koná 16. září 2020 v 19:30 v Brně u sv. Augustina.

Píseň ke sv. Anežce

Složil ji básník Jan Zahradníček v době vězení na Pankráci. Zhudebnil ji hudební skladatel Zdeněk Pololáník. 

Píseň měla premiéru 13. listopadu 2009 při mši sv. v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Mši sloužil tehdejší biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka k 20. výročí svatořečení Anežky České. 

Píseň ke sv. Anežce České

Stránky

Subscribe to RSS - Zdeněk Pololáník