Setkání seniorů 16. 3. 2011

Opět jsme se sešli na faře při pravidelném setkání seniorů.

Setkání se uskutečnilo dne 16. 3. 2011. Po vytažení donesených potravin k pohoštění a přípravy čaje či kávy (kupodivu ani nebylo znát, že je doba postní Smile) začal vlastní program setkání.

Po úvodní modlitbě jsme hovořili o svátosti křtu, který je hlavním tématem tohoto roku přípravy na cyrilometodějské výročí 2013. Mj. jsme přemýšleli o různých formách křtu (ponořením, litím) a o tom, zda je vhodné křtít děti nevěřících rodičů.

Při promítání různých fotografií nejvíce zaujal obrázek křtu dítěte v Ruské pravoslavné církvi.

Obvyklé protažení se či tělocvik tentokrát vedla odbornice na slovo vzatá, paní Marie Mikulášová. Dověděli jsme se přitom spoustu zajímavých věcí, především o správném dýchání.

Program pokračoval, jak se v poslední době stalo tradicí, promítáním fotografií z cest. Tentokrát nám pan Jan Strakon ukázal fotografie ze své pouti ve Svaté Zemi a rovněž ze své dovolené v Keni. Zvláště druhá exotická destinace vzbudila oprávněný zájem a otázky ostatních.

Setkání pokračovalo až do oběda při přátelském besedování.

Pro zajímavost ještě pár informací z wikipedie ohledně nejvyšší hory Afriky, u které pan Strakon strávil svou dovolenou:

Kilimandžáro (Uhuru, česky svoboda) je horský masiv téměř na rovníku v Tanzanii a částečně v Keni. Jde o stále ještě činný vulkán, který má tři zaledněné vrcholy. Je na něm nejvyšší hora Tanzanie a zároveň celého Afrického kontinentu. Nejvyšší bod se jmenuje Uhuru Peak na vulkánu Kibo a jeho výška je 5 895 m n. m. Vrchol přitahuje denně v průměru 58 turistů.

Na svazích Kilimandžára se nachází několik klimatických pásem s jim příslušnou vegetací.

  • 1 400 - 1 800 m n. m. Zde je kultivovaná krajina ve které se díky vysokým srážkám a vulkanické půdě dobře daří plodinám.
  • 1 800 - 2 900 m n. m. V tomto pásmu následuje divoký horský deštný prales s velmi vysokými srážkami.
  • 2 900 - 4 000 m n. m. V těchto výškách se nalézá pásmo vřesovišť. Ve spodní části pásma převažuje nevlídné počasí s mlhami a děšťovými či kroupovými přeháňkami.
  • 3 300 - 4 000 m n. m. Zde je již chladnější a jasnější počasí. Daleko více zde svítí slunce. Ustupují mlhy. Rostou zde unikátní rostliny.
  • 4 000 - 4 800 m n. m. V tomto pásmu jsou již velmi tvrdé podmínky. Teploty v noci klesají pod bod mrazu a ve dne se šplhají i na 35 °C. Rostou zde jen lišejníky a mechové porosty.
  • nad 4800 Nad touto výškou panují již arktické podmínky. Částečně jsou zde ledovce a sníh, vegetace žádná. Ledovce stékají do výšky zhruba 4 270 m n. m.