Svátosti

Především přípravy na svátosti, vlastní udělování svátostí bude spíše v bohoslužbách

1. sv. přijímání 2019

05.05.2019 - 07:45

Několik dětí v našich třech kostelích přijme poprvé sv. přijímání během obvyklé nedělní mše sv.

Biřmování 2017

14. květen 2017 byl velice významným dnem pro naše farnosti. Sedmnáct našich farníků, mladých lidí z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic přijalo z rukou generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška svátost biřmování.

Síla svátosti

Příprava letošních biřmovanců ve mně vyvolala dávnou vzpomínku.

V r. 1943 bylo také v naší farnosti biřmování. Byla válka. Možná, že ta byla příčinou rozhodnutí pana faráře Kopáčka, že těsně po přistoupení k 1. sv. přijímání budeme také biřmováni. V osmi letech! Později jsem mudrovala, že to asi bylo brzy, že jsem ničemu pořádně nerozuměla ...

Modlitba biřmovankyně

Pane, Ty nejlíp víš, co si v uzlíčku svého nitra nesu:

pýchu, která se jen chlubí,

vztek cenící jak břitva ostré zuby,

pochybnosti vratkých cest,

myšlenky černé jak obloha prostá hvězd,

neschopnost odpustit dávno zašlé viny,

stesk zanechávající na mé duši stíny,

ostny spěchu v podrážkách prošlapaných bot,

obavy sycené mořem nejistot,

nekonečné otázky stále se řadící před mými dveřmi

a večer na rtech prosbu:

Pane, Pane, budu lepší.

Dnes a znovu prosím – věř mi!

Velikonoční pozdrav 2017

Milí farníci, přátelé!

Žijeme ve farnosti nejen nastávajícími velikonočními svátky, ale také blížícím se biřmováním, které u nás bude probíhat už za měsíc. Dá-li Pán Bůh, 14. května 2017 v Ostrovačicích 17 biřmovanců přijme dar Ducha svatého skrze tuto „svátost křesťanské dospělosti“. O to víc si v těchto dnech uvědomujeme důležitost Ducha sv. a jeho působení mezi námi.

Příprava na biřmování 2.9.2016

02.09.2016 - 19:00

V pátek 2. září v 19 hodin bude na faře příprava na biřmování.

1. svaté přijímání v roce 2016

Dne 5. června 2016 se v Říčanech a ve Veverských Knínicích konala slavnost 1. svatého přijímání. Zatímco ve Veverských Knínicích přistoupilo k 1. sv. přijímání pouze jedno děvčátko, Nela, v Říčanech přijalo svátostného Krista k sobě 8 dětí (Tereza, Liliana, Sára, Edita, Linda, Anežka, Marie – 7 děvčat a jediný kluk: Matouš). Osm dětí je rozhodně veliký rekord za posledních několik let. Díky Bohu za velikou milost, kterou přijaly nejen zmíněné děti, ale celá farnost!

Biřmovanci v Osové Bitýšce

22.04.2016 - 18:00

Drazí mladí přátelé, zdravíme Vás z Osové Bítýšky!

Moc se na Vás těšíme a předáváme Vám informace k víkendu:

Boží Tělo 2015

Tento veliký svátek jsme oslavovali jako každý rok i eucharistickým průvodem. Letos snad ještě s větší radostí a touhou, vždyť v tomto roce eucharistického kongresu více rozjímáme a uvědomujeme si velikost Božího daru eucharistie.

Bůh nám požehnal také krásným počasím a tak vznikly i krásné fotografie, které pořídil p. dr. Jiří Koch.

Setkání mládeže 9. 5. 2014

Setkání mládeže dne 9. 5. 2014 probíhalo jako vždycky: mluvení, jídlo, hry, zábava... Ale na začátku bylo něco výjimečného – snoubenecké požehnání. Naši milí Baruška a Lukáš se připravují na svatbu v září. A tito snoubenci potřebují hodně Božího požehnání, pro tyto dny i pro celý svůj budoucí společný život. Takže jsme se za ně modlili a víme, že bychom měli i nadále.

Postní duchovní obnova aneb chvíle pro potěchu duše

Člověče, zastav se a chvíli poslouchej !To jsem si říkala, když jsem se rozhodla jít na duchovní obnovu.

Každý člověk si dokáže najít spoustu možností, jak strávit krásnou slunečnou jarní sobotu. Může pracovat na zahrádce, může se pustit do jarního úklidu, strávit čas s rodinou, jet někam na výlet, nic nedělat a jen tak lenošit, anebo může udělat něco pro sebe, pro svůj duchovní život.

Postní duchovní obnova s otcem Jiřím Topenčíkem

Nejprve se mi na duchovní obnovu moc nechtělo, ale rodiče mi říkali, že otec Topenčík je výjimečný kněz a že má hezké přednášky. A tudíž jsem s nimi šla.

Postní duchovní obnova 2014

V sobotu 8. března 2014 se na faře v Ostrovačicích konala Duchovní obnova v rámci postní doby. Náš pan farář L. Bradáč pozval P. Jiřího Topenčíka, který si zvolil téma svátost smíření - neboli sv. zpověď.

Měl by ji absolvovat každý křesťan aspoň jedenkrát za rok. P. J. Topenčík vycházel při svátosti smíření ze tří základních pohledů:

2. koncert festivalu Zdeňka Pololáníka v Tišnově 2013

2. koncert Festivalu Zdeňka Pololáníka se konal 29. září 2013 v klášteře Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Ještě před začátkem jsme v nádvoří kláštera s radostí konstatovali, že je nás více, z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic, kteří jsme přišli vyslechnout krásnou hudbu a současně ukázat svou podporu našemu milému Zdeňku Pololáníkovi. 

Moje 1. svaté přijímání

Dne 16. června 2013 (v krásný sluneční den) jsme v kostele svatého Petra a Pavla v Říčanech slavili mši svatou, při které jsem poprvé přijala Tělo Páně.

Chtěla bych touto cestou poděkovat nejenom otci Ludvíkovi za krásnou slavnost, ale také za pečlivou přípravu, které se účastnily i děti z Veverských Knínic.

Velké díky patří i katechetce Zuzce, která mě (i ostatní děti) připravovala ke svatému přijímání, předávání vědomostí, trpělivost a otevření dětské mysli v cestě k Bohu. Přeji jí tímto hodně radosti a Božího požehnání při další práci s dětmi.

Stránky

Subscribe to RSS - Svátosti