Slavnost biřmování ve Veverských Knínicích

Již za několik dnů se bude konat nejvýznamnější událost tohoto roku v životě našich farností (samozřejmě kromě návštěvy Sv. otce): Přijede brněnský biskup Vojtěch Cikrle a udělí našim 21 biřmovancům svátost křesťanské dospělosti.

Biřmování se uskuteční v rámci oslav 750. výročí trvání farnosti Veverské Knínice během "farního víkendu" 5. a 6. září. Na oba dny je připraven bohatý duchovně-společenský program. Bude mít tři části.

Jeho první část se uskuteční v sobotu 5. září, kdy bude možné na několika místech zhlédnout umělecká díla veverskokníničských občanů či rodáků, a rovněž si prohlédnout fotografie z dějin obce a farnosti a nahlédnout do kronik, obecní, farní a školní.

V neděli 6. září se koná v 10 hodin vlastní slavnost biřmování v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích, která svým významem pro biřmovance i pro farnost představuje jádro farního víkendu, i celého letošního jubilejního roku.

Odpoledne téhož dne se pak sejdeme ve 14 hodin v areálu "U Hutků" ve Veverských Knínicích, kde si můžeme při poslechu cimbálové muziky pochutnat na grilovaných specialitách, ochutnat jihomoravská vína a posedět v pokoji a dobré pohodě se svými přáteli.

Srdečně jsou zváni všichni farníci našich tří obcí a ostatní spoluobčané!

Seznam biřmovanců

Česnek Pavel (*), Ďásek Ivo, Kadlček Václav, Kadlčková Barbora, Krška Lukáš, Krška Tomáš, Kryštof Milan Petr, Kryštofová Jana Alžběta, Kubeš Jiří, Kubešová Veronika, Nejezchleb Radek, Nejezchleb Vít, Nejezchlebová Michaela, Ostřížek Karel, Ostřížek Lukáš, Pokorný Jan, Ryšánková Zdislava Josefa, Řezanina Martin, Řezanina Petr, Valešová Martina Marie, Volavý Jan (Sarkandr), Volavý Petr, Vysočanová Petra (*).

Biřmovanci označení (*) se zúčastňují přípravy, ale nemohou 6. 9. přijmout biřmování, pravděpodobně přistoupí k této svátosti později v jiné farnosti.

Autoři článků: