OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 5 (30. 8. 2009)

Dovolená v klášteře

Krátká ukázka z delšího textu Petera Žaloudka o dovolené v klášterech ve Francii Cisterciácký ostrov a klášter St. Honorát, patřící k ostrovům Lérins nedaleko od Cannes.

Očekávání

Děťátko se má narodit za několik měsíců a snad nejčastější otázky, které od okolí slyším, jsou: "Už víte, co to bude? A chtěli byste chlapečka nebo holčičku?" Odpovídám, že budeme mít překvapení a zkouším se vžít do pocitů miminka.

Tichý víkend pro ženy

Krátce po Velikonocích jsem dostala pozvání odjet na "Tichý víkend pro ženy". Neváhala jsem, zanechala jsem tři chlapy v chalupě (s tichou podporou babiček) a v pátek odpoledne spolu s kamarádkami odcestovala. Ještě v uších mi zněla slova manžela: "Tichý víkend - pro ženy? To nejde dohromady." Sama jsem nevěděla, do čeho jdu....

Jak jsem znal P. Josefa Olejníka

Jak jsem ho znal - živé osobní vzpomínky na doc. Mgr. P. Josefa Olejníka

Opravy fary (2009)

Práce na faře útěšně pokračují, a dalo by se říci, že se to pomalu "začíná rýsovat".

Menší, neplánovanou odbočkou bylo na jaře udělání podlahy v kanceláři, v místnosti hned vlevo po vstupu do fary. Na začátku jsme totiž chtěli pouze odstranit starý špinavý koberec a očistit dřevěná prkna podlahy, na kterých byl onen koberec přibit. Ukázalo se však, že podlaha je zcela shnilá. Odstranila se, vyvezlo několik fůr suti, která byla pod ní, a udělala se podlaha nová, tzv. plovoucí.

Klub seniorů při farnosti

Úmrtím P. Bedřicha a následným odchodem jeho pastorační asistentky sestry Heleny Maláškové byla naše farnost částečně ochromena. Také klub seniorů stále čekal, až přijde nový kněz, a naše setkání se oddalovalo.

Za paní Jaroslavou Čertkovou

Projev v kostele ve Vev. Knínicích při slavnosti posledního rozloučení 18. 7. 2009 (RNDr. Jiří Koch)

Sešli jsme se dnes v tomto kostele, abychom společně vzdali poslední hold a poděkování naší spoluobčance a dlouholeté starostce, významné člence zdejšího farního společenství - paní Jaroslavě Čertkové.

Novéna k Duchu svatému (2009)

Během měsíce května jsme se 10 dní scházeli v říčanském kostele na novéně a společně se tak intenzivněji připravovali na svatodušní svátky. Letos se na organizaci spolu s našimi přáteli z komunity Emmanuel podílelo i modlitební společenství naší farnosti.

Myslím si, že jsme vytvořili opravdu krásné společenství a každý si ze společného setkávání něco odnesl. Mnohé z nás oslovila svědectví, všechny nás určitě spojil Duch svatý, o jehož dary jsme během těch deseti dní prosili.

Slavnost biřmování ve Veverských Knínicích

Již za několik dnů se bude konat nejvýznamnější událost tohoto roku v životě našich farností (samozřejmě kromě návštěvy Sv. otce): Přijede brněnský biskup Vojtěch Cikrle a udělí našim 21 biřmovancům svátost křesťanské dospělosti.

Biřmování se uskuteční v rámci oslav 750. výročí trvání farnosti Veverské Knínice během "farního víkendu" 5. a 6. září. Na oba dny je připraven bohatý duchovně-společenský program. Bude mít tři části.

Nové zprávy z naší účasti na projektu Adopce na dálku

Na začátku tohoto roku, tak významného pro naši farnost i obec, se domluvila nová skupinka maminek na adopci dalšího dítěte. Protože zatím podporujeme dva chlapce, rozhodly se maminky pro holčičku. Slíbila jsem, že na internetových stránkách Arcidiecézní charity (dále jen ADCH) Praha holčičku vyhledám. Musím se přiznat, že to nebylo vůbec jednoduché. Když vidíte fotografie dětí, které by potřebovaly pomoc, je vám jich líto a nejraději byste vybrali všechny.

Dvě osobnosti, na které rádi vzpomínáme

Dne 12. srpna 1954 se ve Znojmě narodil P. Jaroslav Horák. Kněžské svěcení přijal v roce 1980 v Brně. Na přelomu let 1984/85 působil jako farář v Ostrovačicích, v Říčanech a Veverských Knínicích. I když to bylo pouze několik měsíců, zanechal po sobě nesmazatelné stopy v myslích a paměti farníků. Nyní působí jako farář v Dambořicích.

Minirozhovor s Anežkou Ondráčkovou, účastnicí výletu do ZOO a farního táboráku

1. Anežko, určitě si ještě pamatuješ na náš výlet do ZOO s panem farářem. Co tě v ZOO nejvíce zaujalo?

Dlouhá chvíle přemýšlení... No, asi to, jak jsem se v ZOO fotila u Velké čínské zdi (reklamní akce), no a pak zvířata a taky ta houpajda, jak jsem tam lítala. (Anežka se totiž houpala tak moc, že to "vykolejilo" i pana faráře, který ji z dostatečné vzdálenosti pozoroval.)

2. A která zvířata se ti nejvíce líbila?

Ryby, malé opičky a taky zvířata na dětské farmě.

Krátce z historie cisterciáckého řádu

V návaznosti na besedu s P. Karlem Satoriou o cisterciácké spiritualitě uveřejňujeme stručný popis tohoto mnišského řádu. Je určen především těm, kteří se besedy nemohli zúčastnit. Byl ovšem převzat z brožury "Klášter Porta coeli", jejímž autorem je Dr. Josef Zacpal, vedoucí Podhoráckého muzea v Předklášteří.

Rozhovor se sestřičkami z Porta coeli

V souvislosti s poutí do kláštera Porta coeli v sobotu 16. května nám sestřičky odpověděly na několik otázek. Tento elektronický rozhovor rádi otiskujeme a sestřičkám děkujeme! Za účastníky poutě se ptal J. Koch.

1. Přibližte nám, prosím, poslání ženské větve cisterciáckého řádu

Jubilejní rok farnosti Veverské Knínice

Uběhla víc jak polovina letošního roku a z naplánovaných oslav 750. výročí trvání farnosti v naší obci se nám jich podařilo uskutečnit odpovídající poměrnou část. Z hlediska organizátorů docela úspěšně, na celkové hodnocení je času dost. Zdá se, že i farníci všech tří obcí jsou s průběhem spokojeni. Jen velmi stručně vzpomenu některé z akcí zařazených do vzpomínkových aktivit:

Stránky

Subscribe to RSS - OŘÍK, farní zpravodaj Ostrovačice, Říčany, Veverské Knínice, číslo 5 (30. 8. 2009)