Slovo rodičům

V neděli 3. září [1995], tedy na počátku nového školního roku, náš duchovní otec Bedřich s velikou vážností připomenul rodičům pokřtěných dětí jejich slib před Bohem. Tito rodiče slíbili, že budou své dítě (děti) vychovávat ve víře.
Kolik z těchto pokřtěných dětí je rodiči posíláno do náboženství?
Kolik jich chodí na nedělní mši svatou?
Nebo si tito rodiče nepřipouštějí, že slib daný Bohu musí brát vážně?

V jedné písni na izraelský nápěv se zpívá: „Uč mne, Pane, slovo každé velmi vážně brát! Ze slov Tobě jednou vydám počet,
Ty i prázdná slova znamenáš, usvědčuj můj jazyk vždy, když hřeší, uč mne slovo vážně brát!
"

Věříme, že rodiče, kterých se toto zanedbávání křesťanské výchovy jejich dětí především týká, se zamyslí sami nad sebou a dají možnost svým dětem duchovně růst.

DĚTSKÉ MŠE

Opět každý 2. čtvrtek v měsíci mohou děti společně chválit, děkovat i prosit našeho nebeského Otce svým jedinečným způsobem, tak, jak to umí právě jen děti. S nadšením a spontánní radostí.