Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 7 (17. 9. 1995)

Na co se můžeme těšit v říjnu 1995?

* 25. října 1935 se narodil skladatel, hudebník, varhaník, ale především Bohu patřící a velmi skromný člověk - mistr Zdeněk Pololáník.
Při příležitosti oslav jeho významného jubilea se 22. 10. 1995 uskuteční v ostrovačickém kostele představení pana Částka „Bůh je láska", které je ztvárněno podle Janova evangelia a k němuž hudbu napsal právě Zdeněk Pololáník.
Připojujeme se ke všem, kteří mu budou osobně blahopřát, a děkujeme, že svou tvorbou oslavuje Boha a zduchovňuje svět.

Společenství manželských párů (1995)

I v tomto roce se budeme scházet na modlitebních a povídacích setkáních na faře v Ostrovačicích. Přesný den není ještě určen, ale již teď se těšíme na společné duchovně prožité chvíle. Například Zuzka a Josef prožili o prázdninách duchovní cvičení v Brně, a protože jsme jejich příspěvek neotiskli, určitě si o zážitcích popovídáme.
Pokud se chtějí někteří manželé zúčastnit „manželských setkání“, je dobré přihlásit se Řezaninům již během listopadu.

Slovo rodičům

V neděli 3. září [1995], tedy na počátku nového školního roku, náš duchovní otec Bedřich s velikou vážností připomenul rodičům pokřtěných dětí jejich slib před Bohem. Tito rodiče slíbili, že budou své dítě (děti) vychovávat ve víře.
Kolik z těchto pokřtěných dětí je rodiči posíláno do náboženství?
Kolik jich chodí na nedělní mši svatou?
Nebo si tito rodiče nepřipouštějí, že slib daný Bohu musí brát vážně?

Varhanický kurz (1995)

Ve dnech 21 -25. 8. 1995 se konal již potřetí VARHANICKÝ KURS
v půvabném městečku Domažlicích, jehož cílem bylo zdokonalení hry na varhany a získám nových zkušeností v oblasti liturgie a zpěvu.
Zúčastnilo se ho celkem čtyřicet varhaníků z různých koutů Čech a Moravy (z původně přihlášených dvaceti).

Chaloupky (1995)

Na Chaloupkách se nám velice líbilo. Byl to dívčí křesťanský tábor. Celkem nás bylo 15 děvčat a 6 vedoucích. Jsou to mladé a hodně dívky.
Každý den jsme chodily na tůry hledali jsme poklad, putovaly do Betléma... Za deset dní jsme ušly 54 kilometrů.
Program byl následující: 8 hodin budíček, pak následovala rozcvička, "témátko", snídaně a pak už různé hry, modelování nebo vycházky do přírody, které se protáhly někdy až do večera. Nechyběla ani stezka odvahy.
Náš den jsme večer zakončili společnou modlitbou.

Katolická charismatická konference 1995

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE 13.-16. července 1995 v Českých Budějovicích

Dalo by se dlouze vyprávět o krásné atmosféře tohoto setkání, o jednotlivých přednáškách, o mši svaté, při které zaznívala chvála Páně v jazycích,... Našla by se řada myšlenek, které by bylo dobré zdůvodnit, ale na to zde není místo, a tak dvě myšlenky za všechny:

Od Prokopa ke Zdislavě

V době od 6. do 9. července [1995] se konalo pouť z Přibyslavic do Křižanova. Byla to více než 50 km dlouhá cesta, které se zúčastnilo asi 270 mladých z brněnské diecéze.

O svátostech před biřmováním (1995)

NESMÍRNÁ CENA SVÁTOSTÍ

Svátosti jsou v životě člověka - křesťana - nepostradatelné.
"Teofán Zatvornik přirovnává ty, kteří odmítají svátosti, k člověku, který chce na druhý břeh široké řeky, ale odmítá člun a most. Je možné, že přeplave, ale je možné, že utone, nebo se alespoň nerozumně unaví".

Tomáš Špidlík, Prameny světla

Biřmování v Ostrovačicích (1995)

Drazí farníci,

jak jistě víte, bude se konat v naší farnosti mimořádná událost - v neděli 17. září t. r. v 15 hod. udělí náš otec biskup Vojtěch Cikrle svátost biřmování našim biřmovancům. Bude to jedinečná slavnost také z toho důvodu, že biskup do naší farnosti zavítá po 52 letech.
Bude to událost důležitá na prvním místě pro biřmovance, ale také pro celou farnost.

Subscribe to RSS - Farní zpravodaj Ostrovačice – Říčany, číslo 7 (17. 9. 1995)