Výchova

Miluj hříšníka a nenáviď hřích

Člověk vychovávaný v tradiční křesťanské rodině, je vedený k uznávání a dodržování určitých hodnot. Ze svého dětství a mládí si pamatuji, že porušení tohoto řádu se poměrně hodně řešilo a trestalo.

Svatováclavský pozdrav 2017

Milí farníci,

podzimní zpravodaj vychází vždy před slavností sv. Václava a po památce jeho babičky sv. Ludmily. Nacházíme se právě mezi nimi, jsme i v tomto smyslu obklopeni svatými, kteří se dívají na nás z nebe a povzbuzují nás při našem životním putování, nejen ti zmínění dva čeští patroni. Jak říká autor listu Židům (12,12), „nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají“, a myslí tím svědky víry – Abraháma, Pannu Marii a ostatní svaté, taky sv. Václava a sv. Ludmilu (viz KKC 164-165).

Co můžeme dát svým dětem? aneb: Poučení z historie

Každoročně v tuto dobu znovu a znovu přemýšlím o naší nejmladší generaci, o našich dětech, naší budoucnosti a o jejich výchově. Ta je v dnešní době, kdy na děti čeká tolik svod a lákadel, velmi těžká...

Květnové oslavy 700. výročí narození „Otce vlasti“ mi mnohé připomněly. Přemýšlela jsem o tom, jestli si můžeme vzít poučení o výchově dětí v minulosti. A když o dětech, začnu tedy pohádkou.

Podzimní pozdrav

Milí farníci,

podzimní zpravodaj vychází vždy před slavností sv. Václava a po památce jeho babičky sv. Ludmily. Nacházíme se právě mezi nimi, jsme i v tomto smyslu obklopeni svatými, kteří se dívají na nás z nebe a povzbuzují nás při našem životním putování, nejen ti zmínění dva čeští patroni. Jak říká autor listu Židům (12,12), „nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají“, a myslí tím svědky víry – Abraháma, Pannu Marii a ostatní svaté, taky sv. Václava a sv. Ludmilu (viz KKC 164-165).

Večerní rozhovor s Bohem

Tak konečně spí. Oba mé poklady. V tom večerním sprintu krmení, koupání a uspávání vlastně ani přesně nevím, kdy se setmělo.  Tma za okny ale jasně říká, že den pomalu dohasíná. Další den. Přemýšlím, do čeho se pustím – uklidím horu nádobí v kuchyni, zaperu poblinkané oblečení naší malé slečny nebo se chopím žehličky a neohroženě se postavím k žehlicímu prknu, aby měli ti mí chlapi zítra co na sebe. Těžká volba. Moji hlavu pomalu obestírají chmury hodné přítele Hamleta. Oč tu vlastně běží? Toť otázka!

Historie ostrovačické školy

Historie školy v Ostrovačicích je úzce spjata s fungováním benediktinského řádu, který byl vždy známý svým vstřícným a vřelým přístupem ke vzdělání nejenom svých členů, ale i farníků v obcích, ve kterých působili a hlásali své heslo „Ora et labora“ (tj. Modli se a pracuj). A pracovitost byla jejich hlavním posláním i ve vzdělávání. Také proto první písemná zmínka o škole v Ostrovačicích pochází již z doby, kdy císařovna Marie Terezie, velká školská reformátorka, ještě nebyla ani na světě, a to z roku 1675.

Vychováváme děti a rosteme s nimi

Nedávno jsem slyšela rozhovor s Naomi Aldorf, rodinnou terapeutkou a autorkou knížky „Vychováváme děti a rosteme s nimi“, byl o výchově dětí. Velmi mě zaujal a tak bych se s Vámi chtěla podělit o pár postřehů.

Sama vím, že vychovávat děti není vůbec jednoduché, je to běh na celý život s výsledkem, který nedokážeme předvídat. A také vím, že jednodušší je určitě vychovávat děti sousedů, známých, ale s vlastními si leckdy nevíme rady. Proto i Vám nabízím několik myšlenek, které mě oslovily.

Několik rad mladým maminkám…

Mají-li naše rodiny fungovat, je důležité si uvědomovat, že rodina je nejmenší společenství, ve kterém se musíme snažit brát ohled jeden na druhého, zvláště když v ní  vyrůstají malé děti.

Důležitý je náš postoj v rozličných situacích – se členy mé i širší rodiny, s nenadálými návštěvami, se sousedy atd., neboť naše jednání je pozorováno očima našich dětí, které se tak nepřímo vychovávají. Podvědomě totiž hodnotí náš vztah a chování jak k bližnímu, tak ke společnosti.

Vychovávej jako Don Bosco

O laskavosti

Ať je laskavost duší nejvyšším principem výchovy. Právě laskavost dává výchovnému vztahu rozměr synovský a bratrský a výchovné prostředí tak mění v rodinu. Don Bosco a jeho charakteristika laskavosti: „Laskavost je láska projevovaná slovy, skutky, dokonce i výrazem tváře a očí“. Je důležité být vždy laskavý, nikdy nepřehánět. Laskavost a vlídnost nesmí lásku znehodnocovat. Je důležité však být neoblomný a přísný v případě, když jde o neposlušnost, krádež apod. Nechceme a nemůžeme děti rozmazlovat.

Diecézní setkání katechetů v Brně 2012

V sobotu 17. listopadu 2012 jsem se zúčastnila diecézního setkání katechetů v Brně na Biskupském gymnáziu. Jednotnou myšlenkou celého programu byl Rok Cyrila a Metoděje a Rok víry – naše kořeny a naše současnost. Setkání zahájil otec biskup Vojtěch Cikrle.

Prvním přednášejícím byl prof. PhDr. Miloslav Pojsl, který na téma Ke kořenům naší víry zdůraznil některé zajímavosti z Cyrilometodějské mise.

Vychovávej jako Don Bosco

Názvy některých kapitol

  • Laskavé slovo maminky
  • Výchova je záležitostí srdce.
  • Je možné prožít rodičovství ve spěchu?
  • Když se dítě špatně chová

Typ pro rodiče, jak účinně napomínat

  • V některých chvílích bychom nejraději naložili s dětmi tak, jako s nevyžádanou zásilkou – vrátili bychom je zpět odesílateli.

Nezastupitelná role prarodičů při výchově dětí

Stali jsme se seniory = jsme dědeček a babička. Víme, kolik radosti, hrdosti, ba i pýchy, ale také obav, starostí i úzkostí nám naše prarodičovství přináší.

Jan Sokol napsal, že "psychologové znovu objevili důležitost vztahu dětí s prarodiči" a zdůrazňují jeho význam. Děti mají v prarodičích další blízké osoby, které jim předávají společný svět hodnot, vztahů a souvislostí. Dětem se tak velmi rozšiřuje jejich horizont.

Úvaha o výchově dětí

Začal nový školní rok 2011 – 12, a vzápětí (16. 9.) si připomínáme svátek sv. Ludmily, babičky a vychovatelky sv. Václava. Je tedy důvod se zamyslet nad dětmi a výchovou.

Děti jsou naše radost a požehnání, když je dobře vychováme. Není těžké stát se rodičem, ale je velmi těžké být rodičem. Všichni si přejeme mít děti krásné, zdravé a nadané. Tyto dary však nejsou rozdány všem stejně. Proto musíme umět přijmout děti takové, jaké jsou a ne jaké bychom si přáli. Svým přístupem a výchovou můžeme pro děti mnoho udělat.

S otcem Josefem Havelkou o jeho práci s mladými

Otče Josefe, naši farníci rádi vzpomínají na Vaše vystoupení při postní duchovní obnově letos na jaře v Ostrovačicích. Co děláte teď na konci prázdnin a jak se připravujete na nový školní rok?

Stránky

Subscribe to RSS - Výchova