Dodatek k přehledu svátostí za rok 2012

Jsou ještě další svátosti, které se nepočítají a nezapisují do matrik. Ty jsou udělovány opakovaně a v mnohem větším počtu. Jsou to: svátost nemocných (dříve nazývaná „poslední pomazání“) a především svátost smíření („zpověď“) a eucharistie („sv. přijímání“).

Všechny farníky bych chtěl povzbudit, aby přistupovali k těmto svátostem: Starším farníkům, byť by nebyli nějak zvlášť nemocní, se doporučuje přijmout svátost nemocných při společném udělování svátosti ve farnosti (u nás bývá jednou za rok při příležitosti Světového dne nemocných v únoru). Ke sv. přijímání je dobré přistupovat při každé mši svaté (mše sv. je hostinou, a co je účast na hostině, pokud někdo nejí?), ke svátosti smíření podle potřeby např. jednou za měsíc či každé dva nebo tři měsíce.

Při této příležitosti bych vás chtěl pozvat ke starosti o staré a nemocné v naší farnosti. Navštěvujte je, prosím, a zjistěte, zde se mezi nimi nacházejí takoví, kteří by stáli o udělení svátostí. V případě jejich zájmu je navštívím a posloužím jim svatými svátostmi.

Autoři článků: