Žehnání vína 26.12.2012

Na sv. Štěpána, 26. 12. 2012, v předvečer svátku sv. Jana Evangelisty, se na faře v Ostrovačicích konalo znovu po roce již tradiční setkání našich farníků spojené s žehnáním vína. Zdá se, že toto setkání v době vánoční má jak své stálé účastníky, tak stále nové a nové a také mladší a mladší příznivce. Nejmladšími z přítomných na posledním setkání byli malí sourozenci Tobiášek a Honzík Krškovi z Domašova. Ti si ovšem, na rozdíl od svých rodičů a ostatních dospělých, s sebou víno nepřinesli, svojí přítomností však přispěli k dobré náladě celého společenství.

Po krátkém úryvku z evangelia a požehnání přinesených lahví dobrých vín, si všichni přítomní připili  přípitkem: „Pij lásku Svatého Jana!“. Sv. Jan Evangelista vypil podle jedné staré legendy pohár otráveného vína, jed však na něj neúčinkoval. Na připomenutí této události je považován za hlavního patrona vinařů a na jeho svátek se žehná víno.

Následovaly příjemné chvíle strávené v družném hovoru, i debata o dalších patronech vinařů. Díky moderním technologiím a ochotným hledačům na internetu se některé dohady rozptýlily během chvilky. Tak se všichni např. dozvěděli, z čeho vychází patronát sv. Urbana, kterého vyznávají vinaři zejména na Jižní Moravě: Svatý Urban bývá zobrazován s hroznem vína a dle pověsti se kdysi před svými pronásledovateli ukryl ve vinici a tím si zachránil život.

Odpoledne prožívané v příjemné a přátelské atmosféře uteklo velmi rychle a všichni zúčastnění se rozcházeli v dobré pohodě. Byť někteří museli další den, první „všední“ po vánočních svátcích, nastoupit opět do pracovního procesu.

Autoři článků: