Tříkrálová sbírka v našich obcích

Také začátkem tohoto roku se v našich obcích uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. V Ostrovačicích a Říčanech v sobotu 5. ledna, v Knínicích v neděli 6. ledna 2013. V Ostrovačicích a v Knínicích koledovaly čtyři skupinky koledníků, v Říčanech devět. Většinou to byli malí školou povinní tři králové, ovšem v doprovodu dospělých vedoucích. Společně každému dárci zazpívali známou melodii „My tři králové jdeme k vám …“.

V Ostrovačicích koledníci vybrali historicky druhou nejvyšší částku 23 360 Kč, v Říčanech zůstali částkou 60 723 Kč také jen pár stokorun za loňským rekordem. V Knínicích vykoledovali letos 29 798 Kč, což je nejvíc z celé 12-leté historie těchto sbírek v obci. (V závěru článku nabízíme historický pohled na výsledky 3KS formou tabulky přesných částek a srovnávacího grafu.)

Všem koledníkům patří naše poděkování. Především pak štědrým dárcům, jimž navíc přejeme, aby jejich nezištné dary našly správné příjemce a doputovaly k nejvíce potřebným!

Pro úplnost uvádíme ještě dvě čísla: V obcích Rosického a Modřického děkanství, které jsou při sbírce zastřešeny Oblastní charitou Rajhrad, se letos celkem vybralo 2 684 185 Kč. Celostátně Tříkrálová sbírka skončila rekordem. Vybralo se 76,9 milionu korun! 

 

 

Ostrovačice

Říčany

Veverské Knínice

2006

17750

48534

19846

2007

18015

49590

22400

2008

19022

48965

22257

2009

19893

53299

25041

2010

22521

59146

24283

2011

23022

59145

25363

2012

23510

61589

25676

2013

23360

60723

29798