Oslavy sv. Cyrila a Metoděje v den jejich původního svátku

K odkazu sv. Cyrila a Metoděje se přihlásily stovky věřících svou účastí na bohoslužbě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Konala se 9. března, k oslavě příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu ji sloužil plzeňský biskup František Radkovský. Oslavy se zúčastnili i mnozí zástupci Ekumenické rady církví, mimo jiné i pravoslavný metropolita vladyka Kryštof, který na začátku mše jako dar předal katedrále ikonu svatých věrozvěstů.

Devátý březen je totiž datem původního svátku sv. Cyrila a Metoděje, kterým prohlásili arcibiskup Arnošt z Pardubic s císařem a králem Karlem IV. soluňské bratry za patrony zemí Koruny české. 

Podle zprávy v mediích zpracoval Jiří Koch

Autoři článků: