Dotazník v Rakousku

Když se papež František na podzim minulého roku rozhodl rozeslat všem věřícím světa dotazník o tom, jak to vidí laici, mnozí to považovali za revoluční krok. Něco takového se zatím v katolické církvi neudálo. Na jeho podnět pak Vatikán rozeslal všem věřícím 5. listopadu 2013 formulář s 39 otázkami jako přípravu na biskupskou synodu o rodině v roce 2015. Zlé jazyky považovaly takový krok za nevhodný. Na podobné rozhodování je zde přece klérus a hierarchie. Ty dobré jazyky se však radovaly z toho, že se konečně dala možnost lidu zdola vyjádřit se k ožehavým tématům církve.

Rakušané se již vyjádřili. U příležitosti návštěvy biskupů ad limina ve dnech 27. -31. ledna zveřejnila Rakouská biskupská konference první výsledky dosavadních vyplněných dotazníků. Na otázky reagovalo doposud téměř 34.000 věřících z celého Rakouska, ze samotné Vídně jich bylo 8.000. Odpovědi však vůbec nebyly lichotivé pro hierarchii a kardinál Schönborn musel konstatovat, že „existuje obrovská diskrepance mezi oficiálním učením církve a životní praxí věřících“. Kathpress píše o tom, že církvi se vůbec nedaří přijatelným způsobem zprostředkovat lidem učení v otázce manželství, rodiny a sexuální morálky. Největší rozdíly jsou v otázkách regulovaného těhotenství, nových svazků dříve rozvedených a v respektování partnerských vztahů lidí stejného pohlaví. Nejmarkantněji to vyjádřili věřící z diecéze Graz-Seckau: 96 procent dotazovaných je pro udělování svátosti eucharistie rozvedeným a znovusezdaným, 71 procent nesouhlasí s diskriminací církve k partnerským svazkům lidí stejného pohlaví a 95 procent je pro to, aby lidé mohli používat kondomy a jiné ochranné pomůcky při sexuálním styku. Josef Lugmayer ze sekce pro manželství a rodinu linecké diecéze na tiskové konferenci pro média řekl: „Lidé vyjádřili ve svých odpovědích nesouhlas s nadřazeným podáváním církevního učení a jeho ztrátou smyslu pro reálné propojení s životem lidí a jejich každodenních problémů.“ Schönborn pro média řekl: „Beru vážně bolest a naději lidí. Jsem překvapen tím, v jak velkém počtu se lidé této akce zúčastnili, přestože v jejich reakcích často zaznívá důrazná kritika církve. Příští týden v Římě budeme otevřeně a pravdivě informovat o výsledcích vyplněných dotazníků.“ Návod, jak dál, však očekává Schönborn až z usnesení Biskupské synody o rodině v roce 2015: „Odpověď na otázku, jak má být dobře žito manželství a rodina v 21. století, budeme muset hledat v symbióze naslouchání toho, co říká evangelium, a taky v naslouchání toho, co sami zakoušíme v našich vztazích a co od nich očekáváme.“

Celá akce však není ještě ani zdaleka uzavřena. Věřící stále mají možnost vyplňovat dotazník. Znovu se potvrdilo, že Rakousko píše církevní dějiny. Od doby II. vatikánského koncilu zde neustále vznikají nové reformní iniciativy – některé nesou dodnes originální razítko „made in Austria“. Zde vznikla hlavně iniciativa „Wir sind Kirche“, zde vznikla iniciativa „Priester ohne Amt“ – kněží bez úřadu, kteří byli suspendování za to, že se oženili (v Rakousku je jich momentálně kolem 700), zde vznikla rovněž „Pfarrer Initiative“ - Iniciativa farářů Helmuta Schüllera a jejich výzva k neposlušnosti vůči Vatikánu kvůli tomu, že brzdí a ignoruje dialog a provádění reforem. Možná ne všude na světě budou lidé vyplňovat dotazník s tak velkou odpovědností a s takovou občanskou angažovaností, jak to dělají Rakušané. Duch reformních hnutí, ať se to někomu líbí nebo ne, silně ovlivnil a zanechal své blahodárné stopy na myšlení lidí. Věřící jsou kritičtí, nebojí se říct nahlas svůj názor, nenechají si jen tak něco líbit. Nepřekvapuje tedy, že se pustili do otevřeného dialogu s Vatikánem. Otázkou však je, jak a jestli vůbec Vatikán dokáže brát hlas zdola vážně. Ale i kdyby to neudělal, ten závan nového ducha, závan nové vize, závan reformy již nezastaví!

Peter Žaloudek, Vídeň, 25. ledna 2014

Zdroj: ORF (Religion) 22. ledna: „Vatikan-Umfrage: Lehre und Leben driften auseinander“
Deník Heute 24. ledna: Sloupek kardinála Schönborna: „Ehe und Familie – wie geht es?“

Autoři článků: