Katolická církev

Dotazník v Rakousku

Když se papež František na podzim minulého roku rozhodl rozeslat všem věřícím světa dotazník o tom, jak to vidí laici, mnozí to považovali za revoluční krok. Něco takového se zatím v katolické církvi neudálo. Na jeho podnět pak Vatikán rozeslal všem věřícím 5. listopadu 2013 formulář s 39 otázkami jako přípravu na biskupskou synodu o rodině v roce 2015. Zlé jazyky považovaly takový krok za nevhodný. Na podobné rozhodování je zde přece klérus a hierarchie.

Děkanská pouť v Dolních Kounicích

20. září jsme navštívili v rámci setkání farníků rosického děkanství farnost v Dolních Kounicích. Setkání, velice dobře připravené místními farníky, bylo pro nás velikým poučením.

Začalo prohlídkou kláštera Rosa coeli (Růže nebeská), který zanikl již v 16. století a je dnes pouze ruinou, ale ve své době to byla jistě jedinečná stavba. Po prohlídce jsme se zúčastnili přednášky z historie Dolních Kounic i samotného kláštera. Druhá přednáška se týkala setkání mladých v Austrálii.

Pouť rosického děkanství (2006)

Jak probíhala letošní pouť farností Rosického děkanství

Setkání farností Rosického děkanství (2005)

Brněnská diecéze je územně rozčleněna do 20 správních celků - děkanství. Jedno z nich má sídlo v Rosicích. V sobotu 17. září letošního roku měli farníci z jednotlivých farností Rosického děkanství nebývalou příležitost k osobnímu setkání. Konalo se v Oslavanech.

Kromě společné mše svaté na začátku dne a společné pobožnosti na závěr byla pro účastníky nachystána řada akcí alternativního charakteru. Každý se mohl věnovat tomu, o co měl zájem.

Děkanství se svými farnostmi

Následuje seznam děkanátů brněnské diecéze i s farnostmi, které do jednotlivých děkanátů náleží.

DĚKANSTVÍ BLANENSKÉ

Děkan sídlí ve farnosti Jedovnice

Naše děkanství

Rosický děkanát

je jedním z 20 děkanátů brněnského biskupství.

Seznam farností rosického děkanátu

1. Čučice 2. Dolní Kounice 3. Domašov 4. Ivančice 5. Neslovice 6. Ořechov - sv. Jiří 7. Ořechov - Všech svatých 8. Oslavany 9. Ostrovačice 10. Pravlov 11. Rosice u Brna 12. Řeznovice 13. Střelice u Brna 14. Troubsko 15. Veverské Knínice 16. Vysoké Popovice 17. Zbraslav u Brna 18. Zbýšov u Brna

Děkanství brněnské diecéze

Seznam děkanství brněnské diecéze

(platný od 1. 7. 1999)

1. Blansko
2. Boskovice
3. Brno
4. Břeclav
5. Hodonín
6. Hustopeče
7. Jihlava
8. Mikulov
9. Modřice
10. Moravské Budějovice
11. Moravský Krumlov
12. Rosice
13. Slavkov
14. Telč
15. Tišnov
16. Třebíč
17. Velké Meziříčí
18. Vranov nad Dyjí
19. Znojmo
20. Ždár nad Sázavou

Dějiny brněnské diecéze

Dlouhá staletí existovala na Moravě jediná diecéze se sídlem v Olomouci. Dosavadní systém církevní správy přestal časem vyhovovat zejména z demografických příčin a bylo nutno jej reorganizovat. To bylo jasné církevním i státním činitelům, k rozhodujícím krokům se však odhodlaly nejdřív civilní orgány, vedeny ovšem zájmy především vlastními, utilitaristickými a ne vždy církvi přátelskými.

Naše diecéze

Brněnská diecéze

je jednou z osmi diecézí římskokatolické církve v České republice.

Hlavní údaje o brněnské diecézi

  • Současný biskup: Mons. Ing. Pavel Konzbul.
  • Rozloha: 10 597 km2.
  • Kraje, na jejichž území se diecéze rozkládá: Jihomoravský a Vysočina.

Struktura církve v České republice

Katolická církev v České republice se dělí na dvě církevní provincie: českou církevní provincii a moravskou církevní provincii (a ty obsahují jednotlivé diecéze).

1. Česká církevní provincie

Českou církevní provincii tvoří:

 • arcidiecéze pražská
 • diecéze českobudějovická
 • diecéze královéhradecká

Struktura církve

Diecéze, farnosti

Církevní správa se člení na jurisdikční oblasti, nejčastěji vymezené na územním základě, existují však i jiné možnosti (například vymezení instituční, kupříkladu vojenský vikariát). Za základní a standardní jednotku lze považovat diecézi, která se obvykle dále dělí na farnosti. Diecéze se mohou sdružovat v církevní provincii.

Nuncius

Apoštolský nuncius v České republice

Apoštolský nuncius v České republice je diplomat na úrovni velvyslance zastupující Svatý stolec a papeže u Vlády České republiky. V souladu s usnesením Vídeňského kongresu z roku 1815 je doyenem diplomatického sboru. Současným, už třetím nunciem, je arcibiskup Diego Causero.

Papež

Papež, nazývaný též Svatý otec, je hlava římskokatolické církve a dalších církví sjednocených s Římem a suverén Městského státu Vatikán, biskup Říma. Podle katolického učení je papež náměstkem Ježíše Krista na Zemi a nástupcem svatého apoštola Petra a je neodvolatelný.

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev, v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví.

Asi 1 115 miliónů pokřtěných římských katolíků činí římskokatolickou církev největší křesťanskou církví zahrnující polovinu všech křesťanů (přehled křesťanských církví můžeš najít zde) a největší náboženskou organizací na světě.

V České republice se k ní podle posledního sčítání lidu (2001) hlásí 2 740 780 věřících.

Větší celek našich farností

Naše farnosti jsou součástí

 • Římskokatolické církve
 • Brněnské diecéze
 • Rosického děkanství

Římskokatolická církev, v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická církev, je křesťanskou církví, je současně největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví.

Subscribe to RSS - Katolická církev