Setkání u hrobu 2015

Letošní setkání se konalo 4. února 2015, a ne na konci května, jako každý rok. Tak jsme si mohli připomenout ne pozemské narozeniny o. Bedřicha, ale jeho narozeniny nebeské. Nejprve jsme se pomodlili na hřbitově, pak jsme v modlitbách pokračovali při mši svaté, nakonec jsme poseděli a povykládali na faře při dobrotách, které přinesli účastníci.

Podle názvu setkání by se mohlo zdát, že se jednalo o něco smutného. Ve skutečnosti však celé naše setkání bylo radostné. Začalo např. zpěvem „Ať má ústa Tebe, Pane, chválí“ (Pramen jsi života i jeho cíl, ať má ústa Tebe Pane chválí. Ty jsi mě ze smrti vysvobodil, ať má ústa Tebe Pane chválí. Srdce jsi proměnil radostí svou, ať má ústa Tebe Pane chválí. Jsi mojí skálou i mou jistotou, ať má ústa Tebe Pane chválí...). Měli jsme radost, že jsme se navzájem viděli, byli jsme povzbuzeni vírou naších bratří a sester, byli jsme posíleni Tím, který je mocnější než bolest, nemoc, smrt!