KLAS - klub aktivních seniorů *** KVAS - klub věřících seniorů

Společenství seniorů mám velmi ráda a vždy se na ně těším. Scházíme se čtyřikrát do roka. Jsou kluby, které se scházejí častěji. Přála bych si to také, ale v našich podmínkách je to obtížné. Ideální by bylo, kdyby klub byl v každé obci naší farnosti. Jenže je nás málo. Zvu proto mezi nás všechny, kteří nejste vázáni pracovními povinnostmi. Přijďte mezi nás!

Co je náplní našich schůzek? Abychom se sešli v přátelské atmosféře a pobesedovali nad tématem, které je aktuální v době našeho setkání (svátky, události u nás i v zahraničí...). Také si procvičíme nejen tělo, ale i paměť.

Ludmila Franzová

P.S.:

Paní Franzová vede činnost klubu už řadu let. Moc jí za tuto práci děkujeme a při příležitosti jejích kulatých narozenin jí přejeme spoustu sil a elánu. Díky jí se můžeme všichni těšit na pravidelná setkávání, která nás vždy zaujmou, pobaví a dozvíme se na nich spoustu nového. Ale také se zamyslíme sami nad sebou.

Paní Franzová, děkujeme!

Eva Kokoliová