Svatocecilské setkání 2015

V neděli 22. listopadu 2015 proběhlo již čtvrté setkání spřátelených sborů z Brtnice, Kralic a Říčan. Tentokrát se konalo v Ostrovačicích, přičemž hlavním organizátorem byla naše říčanská schola. Byl to úkol nadmíru náročný, vždyť jen brtnický sbor má přes 40 členů.

Setkání začalo v 15 hodin v kostele v Ostrovačicích. Každý sbor zazpíval 5 připravených skladeb (viz níže). Následovalo zpívání všech sborů dohromady. Všichni jsme z toho měli krásný zážitek. Následovalo posezení na faře. Zhruba 100 lidí zaplnilo celé přízemí fary a těšilo se z dobrých vztahů i vynikajícího jídla, které připravili členové říčanské scholy i další farníci.

Program koncertu

Schola sv. Petra a Pavla z Říčan

Vedoucí sboru: Dagmar Ryšánková

 1. T. Arbeau - Prameni světla, Kriste
 2. J. J. Ryba - Česká mše vánoční: Sanctus
 3. J. Pavlica - O zrození
 4. J. Pavlica - Studánka
 5. J. Pavlica - Kéž by svět trval

Chrámový sbor z kostela sv. Martina z Kralic nad Oslavou

Vedoucí sboru: Martina Kobrová

 1. Aleluja, Pán z mrtvých vstal
 2. N. Kedrov- Otče náš
 3. To já, Pane můj (černošský spirituál)
 4. Aj, dnes v Betlémě (koleda)
 5. G. F. Händel - Benedicat vobis

Chrámový sbor z Brtnice u Jihlavy

Vedoucí sboru: Zbyněk Andrýzek

 1. Boží Beránek (Hosana)
 2. W. A. Mozart - Ave verum
 3. L. Beethoven - Chvála Boží v přírodě
 4. G. F. Händel - Canticorum iubilo
 5. J. Reading, Arr. Z. Andrýzek - Adeste, fidéles

Společné skladby

 1. B. Korejs - Píseň k sv. Cecílii
 2. A. Michna z Otradovic - Ó, veliká Boží milost
 3. J. Veselý - Mešní suita - Jdeme k Otci: Vstup; Před evangeliem
 4. Z. Pololáník - Ordinárium: Pane, smiluj se; Sláva
 5. Z. Pololáník - Bůh je láska