Vánoční pozdrav 2016

Milí farníci, přátelé

Vánoce jsou svátky příchodu Božího Syna na svět. Ježíš přišel za námi, aby nás vykoupil. Přišel a je nám nablízku.

Můžeme však o tajemství Vánoc uvažovat i jiným způsobem: jsou to svátky „přijetí“. Boží Syn přijal lidské tělo, přijal lidskou přirozenost. Přijal naši křehkost, náš smích, pláč, pocity, touhu, lidské potřeby i jejich nasycení, přijal dětství i dospělost.

On tedy „ví“ úplně o všem – nejen jako Bůh, všepronikajícím rozumem a inteligencí. Ví také jako člověk – subjektivně, svou zkušeností. Ví všechno spolu s námi. Je s námi v našich radostech i bolestech, protože ví, jaké to je, rozumí nám.

Když Ježíš přijal celé naše lidství, znamená to také, že ho vyzdvihnul a proměnil. Vzal na sebe naše nemoci (viz Iz 53,4) – znamená, že jim dal nový smysl a vyústění. Vzal na sebe umírání a smrt – znamená, že k nim dodal vzkříšení.

Nechme se přijmout naším Pánem Ježíšem Kristem, abychom Jím byli vánočně proměnění, stali se skutečně jiní a přijímali lidi i celý svět kolem nás.

K tomu Vám žehná a vyprošuje Boží milost

Váš farář Ludvík Bradáč

Autoři článků: