Postní putování do Jeruzaléma

Jako v předchozích letech probíhá i v r. 2017 v kostelích v Říčanech a ve Veverských Knínicích postní program pro děti. Letos připravilo Katechetické centrum v Brně program „Putujeme s Pánem Ježíšem do Jeruzaléma“. Můžeme tak prožívat dobu postní jako duchovní putování z místa, na kterém se nacházíme, až k místu Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. Zastávkami jsou Judská poušť (1. neděle postní: Ježíšovo pokušení na poušti), hora Tábor (2. neděle postní: Ježíšovo proměnění na hoře Tábor), město Sychar s Jákobovou studnou (3. neděle postní: Ježíšovo setkání se Samaritánkou), rybník Siloe (4. neděle postní: Ježíš uzdravuje slepého od narození), Betánie (5. neděle postní: Ježíš křísí Lazara) a Jeruzalém (Květná neděle: Ježíš vjíždí do Jeruzaléma). Kéž se všichni tímto způsobem přiblížíme Pánu Ježíši!