Připomínky konce první světové války

První světová válka zasáhla téměř celý svět. Bojovalo se ve třech světadílech a na všech světových mořích. Konflikt postihl 38 států. Zahynulo v něm téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů. Jejím výsledkem bylo zcela nové rozložení sil v Evropě i ve světě. Rozpadly se staré monarchie (Rakousko-Uhersko, Osmanská říše, Rusko a Německo) a vznikla řada nových států (Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko či pozdější Jugoslávie). Válka přinesla nástup bolševiků v Rusku, světově se do popředí dostaly Spojené státy americké a postupně se začaly rozpadat koloniální říše. Výsledky války byly právně zakotveny mírovou smlouvou, která byla sjednána v letech 1919 až 1921 ve Versailles u Paříže. 

Za definitivní konec války se však pokládá a celosvětově oslavuje 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin na všech frontách zavládlo příměří (11. 11. v 11). Příměří bylo podepsané téhož dne již v časných ranních hodinách (5.05) německou generalitou v přítomnosti vrchního velitele vítězných dohodových vojsk francouzského maršála Ferdinanda Focheho v železničním vagonu v lese u Compiegne. 

Tento významný mírový krok je od té doby každoročně oslavován ve Velké Británii tím, že v tento den a v uvedený čas po celé zemi vyzvánějí zvony. Letos Angličané vyzvali ostatní národy a státy Evropy, aby také ony tímto způsobem připomněly 100. výročí ukončení této do té doby nevídané válečné hrůzy. 

K výzvě se přidala i Česká republika. A tak také zvony všech tří kostelů našich farností se za tímto účelem mimořádně rozezvučely v neděli 11. listopadu 2018 v 13.30 hod. 

Později odpoledne téhož dne se pak konalo v Ostrovačicích u pomníku padlých pietní setkání k 100. výročí ukončení 1. světové války. Akci zorganizovali občané z Rosic, kteří chtěli tímto způsobem vzpomenout na své předky zemřelé během války. Učinili tak v Ostrovačicích, protože v Rosicích se podobný památník k 1. světové válce nenachází. 

Na začátku setkání byl k poctě padlým položen věnec. Následovala krátká pobožnost s čtením z Bible a modlitbami. Setkání bylo zakončeno českou státní hymnou. 

Modlitba

Bože, tys nám poslal svého Syna, aby nám přinesl tvůj pokoj, 
a on za nás prolil krev, a tak přemohl naši lidskou zlobu. 
Proto ti s důvěrou svěřujeme naše bratry a sestry, 
kteří položili životy v bojích první světové války. 
Věříme, že je vysvobodíš ode všeho zlého, a dáš jim svůj věčný mír. 
Prosíme tě i za ty, 
kteří byli hluboce zraněni v důsledku války jak na těle, tak na duchu. 
Zahlaď tyto bolestné rány. 
Prosíme tě za smíření zla, 
které se tímto hrozivým konfliktem zrodilo. 
Odpusť našim předkům a pomoz nám usilovat o skutečný mír. 
Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. 
Amen. 

Jiří Koch, s využitím Wikipedie, přílohy Perspektivy Katolického týdeníku č. 46 a webových stránek orik.cz 

Autoři článků: