Adventní koncert v Říčanech 2019

8. prosince 2019 se v kostele v Říčanech konal adventní koncert, na kterém vystoupil chrámový sbor z Rosic a Neslovic „Collegium Trinitatis“. 

„Sbor funguje již řadu let pod vedením pana Jaroslava Paika, v posledních letech vedou sbor společně s paní Marií Krajsovou. Repertoár mají různý, ale věnují se především duchovní hudbě. Pravidelně svým zpěvem obohacují mše svaté a večery Taize a v Rosicích pořádají 2x do roka koncerty - o pouti v kapli Nejsvětější Trojice a vždy koncem roku v kostele sv. Martina“ (z úvodní řeči pana Jiřího Piláta).

Na koncertě zazněly tyto skladby:

 • Alta Trinita beata
 • Anděle Boží (Jiří Pavlica)
 • O svatém Martinu Biskupu (Adam Michna)
 • Vstupní antifona z památky sv. Martina (P. Josef Olejník)
 • Kriste náš, včera i dnes (J. P. Lécot)
 • Duše Kristova (Zdeněk Angelik Mička)
 • Gaudete
 • Vstupní antifona z 3. neděle adventní (P. Josef Olejník)
 • Adventní ciaccona (Jiří Bříza)
 • Novou radost (J. Franus)
 • Jak růže krásná z Jericha (Jiří Bříza)
 • Roráty - české adventní zpěvy ze 16. století
 • Z nebe posel vychází
 • Těbie paiom (Dmytro Bortnianski)

Všem účastníkům se koncert velmi líbil a povzbudil nás v našem adventním putování k Vánocům.