Advent

Adventní tvoření 2021

27.09.2021 - 15:30

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením začne na faře v Ostrovačicích 27. listopadu 2021 v 15 hodin.

Když zhasne lampička

Je mše svatá, Říčany. První neděle adventní. U obětního stolu jsou tři adventní lucerničky – dvě jasně svítí a prostřední je zhaslá (protože Fanynce vypadla z ruky).

Zdá se mi to krásně symbolické.

Připravujeme cestu Pánu Ježíši do našich srdcí. Měli bychom svítit a svítit. Jasněji a jasněji.

Co když zhasnu?

I to se může stát.

Ale pokud mám vedle sebe ty, kteří svítí, snáz překonám své „zhaslé období“ – a zase budu svítit… možná i někomu, kdo to potřebuje…

NA KAŽDÉM Z NÁS ZÁLEŽÍ!

Adventní průvodce 2020

K dobrému prožití doby adventní slouží Adventní zpravodaj, který si můžete stáhnout zde.

Témata:

Život farnosti:

Adventní tvoření 2020

28.11.2020 - 15:00

ZRUŠENO

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením začne na faře v Ostrovačicích dne 28. listopadu 2020 v 15 hodin.

Adventní hra 2019

V době adventní roku 2019 jsme se kvůli lepší přípravě na Vánoce v kostelích v Říčanech a ve Veverských Knínicích inspirovali programem Katechetického střediska v Brně. Katechetky na obou místech připravily nástěnku a v jejím centru Betlém, ke kterému jsme symbolicky putovali. Advent je nejen připomínkou Kristova přicházení, ale i naším putováním Ježíši vstříc. Během doby adventní si nejen děti, ale všichni návštěvníci bohoslužeb brali v kostele na konci nedělní mše sv. lísteček s biblickým citátem a úkolem, který se pak snažili splnit.

Vánoční koncert na Javůrku 2019

21. prosince 2019 uspořádala obec Javůrek v místní sokolovně vánoční koncert, na kterém na žádost pořadatele vystoupila říčanská schola se sólistkami, bývalými členkami sboru, Terezkou Čertkovou (soprán) a Dorotkou Ryšánkovou (mezzosoprán). 

Do programu jsme zařadili nově nastudované písně: Bim, bam!; V Betlémě se svítí; Přišlo jsi k nám, Jezulátko; Krásná Panna a Dny zázraků a přání. Na závěr vystoupení všichni společně zazpívali několik nejznámějších koled.

Adventní roráty v kostele sv. Janů

Ráda bych se s vámi podělila o krásný zážitek z loňského adventu. Ono totiž v době, kdy o této vzpomínce píši, je letošní doba adventní teprve před námi J. Již několik let jsem si přála zajít v adventní době alespoň jednou na roráty. Nikdy se mi to nedařilo - naše farnice to jistě znají – plno práce doma, v zaměstnání, blížící se svátky, člověk neví, co dřív. A když se mi podaří probudit se dříve, než zazvoní budík, musím raději žehlit, nebo odjet do zaměstnání, kde se kupí povinnosti stejně jako doma to nevyžehlené prádlo?!

Adventní koncert v Říčanech 2019

8. prosince 2019 se v kostele v Říčanech konal adventní koncert, na kterém vystoupil chrámový sbor z Rosic a Neslovic „Collegium Trinitatis“. 

„Sbor funguje již řadu let pod vedením pana Jaroslava Paika, v posledních letech vedou sbor společně s paní Marií Krajsovou. Repertoár mají různý, ale věnují se především duchovní hudbě. Pravidelně svým zpěvem obohacují mše svaté a večery Taize a v Rosicích pořádají 2x do roka koncerty - o pouti v kapli Nejsvětější Trojice a vždy koncem roku v kostele sv. Martina“ (z úvodní řeči pana Jiřího Piláta).

Na koncertě zazněly tyto skladby:

Adventní tvoření v roce 2019

Dne 30. listopadu 2019, v předvečer 1. neděle adventní, se na faře v Ostrovačicích konalo setkání s přípravou adventních věnců. Přišly samé ženy a prožily krásné pozdní odpoledne. Nejen vyrobily krásné adventní věnce (viz fotografie), ale se i nasmály, ochutnaly dobré perníčky i svařák, prošly si podzemí fary (viz strašidelná poslední fotografie) a přijaly povzbuzení pro další dny. Tak jako jsme my připravovali adventní věnce, kéž Bůh v těchto dnech připravuje na Vánoce naše srdce!

Adventní koncert 2019

08.12.2019 - 15:00

V neděli 8.12.2019 v 15:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech se bude konat Adventní koncert. Účinkuje schola působící při rosické a neslovické farnosti „Collegium Trinitatis“. Všichni jste srdečně zváni!

Adventní tvoření 2019

30.11.2019 - 15:00

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením začne na faře v Ostrovačicích dne 30. listopadu 2019 v 15 hodin.

Vyrazí výhonek z kořene Jesse

I v r. 2018 probíhala v kostelech Říčany a Veverské Knínice adventní příprava na Vánoce pro děti. Námět byl inspirován písní „Rosu dejte, nebesa, shůry“ (Rorate caeli) a slovy proroka Izaiáše o tom, že „vyrazí výhonek z kořene Jesse“ (srov. Iz 11,1-10).

Adventní tvoření 2018

Dne 2. prosince 2018, v předvečer 1. neděle adventní, se opět konalo adventní tvoření – setkání spojené s přípravou adventních věnců. Vzhledem k tomu, že právě v té stejné době probíhalo setkání mládeže celého děkanátu ve Střelicích, jsme očekávali tentokrát menší účast. Ovšem nestalo se. Přišlo nás stejně nebo ještě více než v předchozích létech. Bylo nám spolu dobře. A výsledek – posuďte sami!

Adventní tvoření

01.12.2018 - 15:00

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením se bude konat na faře v Ostrovačicích dne 1. prosince 2018. Začátek je v 15 hodin.

Žehnání adventních věnců

Při bohoslužbách o první neděli adventní (letos 3. prosince 2017) byly v kostelích žehnány adventní věnce.

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem adventního času. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a každý týden, s další zapálenou svící, tohoto světla přibývá. Zelený adventní věnec symbolizuje život a společenství, a je znamením naděje. Adventní věnec má vždy tvar kruhu, a tak nemá ani začátek ani konec, je tedy symbolem nekonečnosti Boha, který je věčný.

Stránky

Subscribe to RSS - Advent