Advent

Adventní tvoření 2019

30.11.2019 - 15:00

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením začne na faře v Ostrovačicích dne 30. listopadu 2019 v 15 hodin.

Vyrazí výhonek z kořene Jesse

I v r. 2018 probíhala v kostelech Říčany a Veverské Knínice adventní příprava na Vánoce pro děti. Námět byl inspirován písní „Rosu dejte, nebesa, shůry“ (Rorate caeli) a slovy proroka Izaiáše o tom, že „vyrazí výhonek z kořene Jesse“ (srov. Iz 11,1-10).

Adventní tvoření 2018

Dne 2. prosince 2018, v předvečer 1. neděle adventní, se opět konalo adventní tvoření – setkání spojené s přípravou adventních věnců. Vzhledem k tomu, že právě v té stejné době probíhalo setkání mládeže celého děkanátu ve Střelicích, jsme očekávali tentokrát menší účast. Ovšem nestalo se. Přišlo nás stejně nebo ještě více než v předchozích létech. Bylo nám spolu dobře. A výsledek – posuďte sami!

Adventní tvoření

01.12.2018 - 15:00

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením se bude konat na faře v Ostrovačicích dne 1. prosince 2018. Začátek je v 15 hodin.

Žehnání adventních věnců

Při bohoslužbách o první neděli adventní (letos 3. prosince 2017) byly v kostelích žehnány adventní věnce.

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem adventního času. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a každý týden, s další zapálenou svící, tohoto světla přibývá. Zelený adventní věnec symbolizuje život a společenství, a je znamením naděje. Adventní věnec má vždy tvar kruhu, a tak nemá ani začátek ani konec, je tedy symbolem nekonečnosti Boha, který je věčný.

Nejkratší a nejdelší advent

Všichni víme, že advent je čas před Vánocemi, v němž se připravujeme na oslavu narození Ježíše Krista, které bylo pevně stanoveno na 25. prosinec. Tento den je po velikonočním Vzkříšení největším křesťanským svátkem, je to slavnost Narození Páně.

Víme také, že advent je definován čtyřmi týdny začínající nedělemi, které tomuto datu předcházejí. Advent tedy vždycky trvá plné tři týdny, délka toho čtvrtého posledního záleží na tom, na který den v příslušném roce připadne datum 25. prosince.

Adventní tvoření 2017

V předvečer první neděle adventní 2. 12. 2017 se na faře v Ostrovačicích od 15 hodin konalo obvyklé předadventní setkání. Jejím hlavním cílem byla příprava adventních věnců. Kromě toho se ale jednalo o příjemné setkání, na kterém jsme si povykládali (bylo zde rovněž zkoušení ze základních znalostí, týkajících se adventu), ochutnali výborné adventní perníčky (viz jejich foto ještě v troubě) i vynikající „svařák podle tajného receptu tety Zuzky“. Na fotkách vidíte mj. adventní věnce, které se dostaly do finále.

Adventní zdobení 2017

02.12.2017 - 15:00

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením začne na faře v Ostrovačicích 2. prosince 2017 v 15 hodin.

Svítilnou mým nohám je tvé slovo

V době adventní roku 2016 probíhala v kostelích v Říčanech a ve Veverských Knínicích adventní „hra“ Svítilnou mým nohám je tvé slovo. Boží slovo osvěcovalo naše kroky v době adventní: děti plnily úkoly, které vyplývaly z textů Písma a z velké Bible, která zdobila náš kostel, vybarvovaly si obrázky a odnášely si domů svíce. Díky Bohu za jeho lásku a světlo, které k nám přichází v Písmu svatém. Díky především za pravé Světlo, které k nám přišlo o Vánocích!

Krátká myšlenka Vojtěcha Kodeta o adventu

Co kdysi kdesi řekl či napsal P. Vojtěch Kodet o adventu a Vánocích

Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš při svém narození přišel do reality společnosti a kultury tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou přítomností.

Ačkoli se narodil v chlívku a v chudobě, jak to nikdo nečekal, nalezli ho prostí pastýři, objevili ho mágové, poznali ho Simeon a Anna v chrámu. Každý ho poznal v tom svém. Mnozí ho ale nepoznali a nepřijali právě proto, že se nevešel do jejich představ.

Předadventní setkání 2016

Zhruba 25 farníků se zúčastnilo setkání, které se konalo 26. listopadu 2016, v předvečer 1. neděle adventní. Připomněli jsme si přelom církevního roku a oslavili tím pádem „církevního silvestra“. Hlavním programem ale bylo vytváření adventních věnců a jiných ozdob. Vítězné kousky můžete vidět na fotografiích níže.

Adventní tvoření 2016

26.11.2016 - 15:30

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením začne na faře v Ostrovačicích v 15:30. Všichni jste srdečně zváni!

Vánoce v Roce milosrdenství

Přišly krásné vánoční svátky, svátky Božího milosrdenství. Sestoupením Božího Syna na tento svět se v plnosti projevila milosrdná Boží láska. V tomto Roce milosrdenství, zahájeném 8. prosince 2015, jsme se na Vánoce zvlášť připravovali v adventě tím, že jsme rozjímali o skutcích milosrdenství a především se je snažili konat. Děti přitom zdobily zeměkouli, která má být milosrdenstvím proměněna. Kéž Bůh promění o Vánocích naše srdce svým milosrdenstvím!

Vstup do adventu 2015

Jako každý rok jsme vstoupili do adventu již v sobotu před první nedělí adventní. 28. listopadu 2015 jsme se někteří farníci (nebo lépe řečeno farnice) setkali při „Adventním tvoření“. Rozloučili jsme se se starým církevním rokem (o tomto „církevním silvestru“ si taky připili svařákem) a připravovali se na advent výrobou adventních věnců i jinak. Jako vždy to bylo příjemné setkání a díky Bohu za něj!

Adventní tvoření 2015

28.11.2015 - 15:00

Dne 28. listopadu 2015 se bude konat "Adventní tvoření". Toto setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením začne na faře v Ostrovačicích v 15 hodin.

Stránky

Subscribe to RSS - Advent