Advent

Když zhasne lampička

Je mše svatá, Říčany. První neděle adventní. U obětního stolu jsou tři adventní lucerničky – dvě jasně svítí a prostřední je zhaslá (protože Fanynce vypadla z ruky).

Zdá se mi to krásně symbolické.

Připravujeme cestu Pánu Ježíši do našich srdcí. Měli bychom svítit a svítit. Jasněji a jasněji.

Co když zhasnu?

I to se může stát.

Ale pokud mám vedle sebe ty, kteří svítí, snáz překonám své „zhaslé období“ – a zase budu svítit… možná i někomu, kdo to potřebuje…

NA KAŽDÉM Z NÁS ZÁLEŽÍ!

Adventní průvodce 2020

K dobrému prožití doby adventní slouží Adventní zpravodaj, který si můžete stáhnout zde.

Témata:

Život farnosti:

Adventní tvoření 2020

28.11.2020 - 15:00

ZRUŠENO

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením začne na faře v Ostrovačicích dne 28. listopadu 2020 v 15 hodin.

Adventní hra 2019

V době adventní roku 2019 jsme se kvůli lepší přípravě na Vánoce v kostelích v Říčanech a ve Veverských Knínicích inspirovali programem Katechetického střediska v Brně. Katechetky na obou místech připravily nástěnku a v jejím centru Betlém, ke kterému jsme symbolicky putovali. Advent je nejen připomínkou Kristova přicházení, ale i naším putováním Ježíši vstříc. Během doby adventní si nejen děti, ale všichni návštěvníci bohoslužeb brali v kostele na konci nedělní mše sv. lísteček s biblickým citátem a úkolem, který se pak snažili splnit.

Vánoční koncert na Javůrku 2019

21. prosince 2019 uspořádala obec Javůrek v místní sokolovně vánoční koncert, na kterém na žádost pořadatele vystoupila říčanská schola se sólistkami, bývalými členkami sboru, Terezkou Čertkovou (soprán) a Dorotkou Ryšánkovou (mezzosoprán). 

Do programu jsme zařadili nově nastudované písně: Bim, bam!; V Betlémě se svítí; Přišlo jsi k nám, Jezulátko; Krásná Panna a Dny zázraků a přání. Na závěr vystoupení všichni společně zazpívali několik nejznámějších koled.

Adventní roráty v kostele sv. Janů

Ráda bych se s vámi podělila o krásný zážitek z loňského adventu. Ono totiž v době, kdy o této vzpomínce píši, je letošní doba adventní teprve před námi J. Již několik let jsem si přála zajít v adventní době alespoň jednou na roráty. Nikdy se mi to nedařilo - naše farnice to jistě znají – plno práce doma, v zaměstnání, blížící se svátky, člověk neví, co dřív. A když se mi podaří probudit se dříve, než zazvoní budík, musím raději žehlit, nebo odjet do zaměstnání, kde se kupí povinnosti stejně jako doma to nevyžehlené prádlo?!

Adventní koncert v Říčanech 2019

8. prosince 2019 se v kostele v Říčanech konal adventní koncert, na kterém vystoupil chrámový sbor z Rosic a Neslovic „Collegium Trinitatis“. 

„Sbor funguje již řadu let pod vedením pana Jaroslava Paika, v posledních letech vedou sbor společně s paní Marií Krajsovou. Repertoár mají různý, ale věnují se především duchovní hudbě. Pravidelně svým zpěvem obohacují mše svaté a večery Taize a v Rosicích pořádají 2x do roka koncerty - o pouti v kapli Nejsvětější Trojice a vždy koncem roku v kostele sv. Martina“ (z úvodní řeči pana Jiřího Piláta).

Na koncertě zazněly tyto skladby:

Adventní tvoření v roce 2019

Dne 30. listopadu 2019, v předvečer 1. neděle adventní, se na faře v Ostrovačicích konalo setkání s přípravou adventních věnců. Přišly samé ženy a prožily krásné pozdní odpoledne. Nejen vyrobily krásné adventní věnce (viz fotografie), ale se i nasmály, ochutnaly dobré perníčky i svařák, prošly si podzemí fary (viz strašidelná poslední fotografie) a přijaly povzbuzení pro další dny. Tak jako jsme my připravovali adventní věnce, kéž Bůh v těchto dnech připravuje na Vánoce naše srdce!

Adventní koncert 2019

08.12.2019 - 15:00

V neděli 8.12.2019 v 15:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech se bude konat Adventní koncert. Účinkuje schola působící při rosické a neslovické farnosti „Collegium Trinitatis“. Všichni jste srdečně zváni!

Adventní tvoření 2019

30.11.2019 - 15:00

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením začne na faře v Ostrovačicích dne 30. listopadu 2019 v 15 hodin.

Vyrazí výhonek z kořene Jesse

I v r. 2018 probíhala v kostelech Říčany a Veverské Knínice adventní příprava na Vánoce pro děti. Námět byl inspirován písní „Rosu dejte, nebesa, shůry“ (Rorate caeli) a slovy proroka Izaiáše o tom, že „vyrazí výhonek z kořene Jesse“ (srov. Iz 11,1-10).

Adventní tvoření 2018

Dne 2. prosince 2018, v předvečer 1. neděle adventní, se opět konalo adventní tvoření – setkání spojené s přípravou adventních věnců. Vzhledem k tomu, že právě v té stejné době probíhalo setkání mládeže celého děkanátu ve Střelicích, jsme očekávali tentokrát menší účast. Ovšem nestalo se. Přišlo nás stejně nebo ještě více než v předchozích létech. Bylo nám spolu dobře. A výsledek – posuďte sami!

Adventní tvoření

01.12.2018 - 15:00

Setkání na prahu adventu spojené s přípravou adventních ozdob a přátelským posezením se bude konat na faře v Ostrovačicích dne 1. prosince 2018. Začátek je v 15 hodin.

Žehnání adventních věnců

Při bohoslužbách o první neděli adventní (letos 3. prosince 2017) byly v kostelích žehnány adventní věnce.

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem adventního času. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a každý týden, s další zapálenou svící, tohoto světla přibývá. Zelený adventní věnec symbolizuje život a společenství, a je znamením naděje. Adventní věnec má vždy tvar kruhu, a tak nemá ani začátek ani konec, je tedy symbolem nekonečnosti Boha, který je věčný.

Nejkratší a nejdelší advent

Všichni víme, že advent je čas před Vánocemi, v němž se připravujeme na oslavu narození Ježíše Krista, které bylo pevně stanoveno na 25. prosinec. Tento den je po velikonočním Vzkříšení největším křesťanským svátkem, je to slavnost Narození Páně.

Víme také, že advent je definován čtyřmi týdny začínající nedělemi, které tomuto datu předcházejí. Advent tedy vždycky trvá plné tři týdny, délka toho čtvrtého posledního záleží na tom, na který den v příslušném roce připadne datum 25. prosince.

Stránky

Subscribe to RSS - Advent