Oslavy Dne Brna v roce 2020

V podzimním vydání (č. 35) ročníku 2019 jsme v Oříku věnovali rozsáhlou pozornost loňským oslavám Dne Brna. Tyto oslavy se konají pravidelně od roku 1995 a mají připomínat obyvatelům Brna a jeho návštěvníkům účinnou a slavnou obranu města na konci třicetileté války proti ohromné přesile švédských vojsk. Kromě hrdinných obránců z řad vojáků a občanů města tehdy významnou roli sehrály dvě výrazné osobnosti – plukovník Ludvík Raduit de Souches, který velel obráncům, a P. Martin Středa, představený brněnské jezuitské koleje, který obráncům poskytoval duchovní oporu. 

V roce 2020 byla slavnost Dne Brna naplánovaná jako festival ve dnech 14. – 16. srpna a po duchovní linii se přihlíželo především k odkazu P. Středy. 

V sobotu 15. srpna na slavnost Nanebevzetí Panny Marie byla v jezuitském kostele, kde je P. Středa pochován, sloužena mše svatá. Jejím celebrantem byl za velké účasti kněží, ministrantů i věřících brněnský biskup Vojtěch Cikrle. 

Po mši svaté byla pak na rohu ulice poblíž kostela odhalena jeho socha, kterou otec biskup požehnal. 

Socha vznikla v rámci dlouholetého projektu Sochy pro Brno, kterým si město chce připomínat důležité osobnosti své historie. Jejím autorem je sochař Jan Šebánek, který dodal několik podrobností: 

„Při ztvárnění Martina Středy jsem vycházel z jedné z legend, vyprávějící příběh o tom, že se poslední dělová koule vystřelená Švédy zastavila Martinu Středovi u nohou. Tento příběh mě zaujal, protože poskytuje prostor pro určitou výtvarnou zkratku, která nejlépe vystihuje osobnost Martina Středy. 

Pátera Středu jsem pojal jako morálně a mravně pevnou osobnost v okamžiku modlitby. Pozice modlitby by pak měla odkazovat k určité duchovní, meditativní síle, která stojí v protikladu k válečné, dobyvačné agresi, znázorněné dělovou koulí, která jakoby odštípla kus z betonového podstavce, na kterém páter Středa stojí. 

V horní části podstavce jsou po celém obvodu uvedeny dva citáty pátera Středy: „Netrap se předčasně starostmi o to, co se stane. Stačí zlé, co přináší každý den.“ A druhý citát: „Měj rád prosté věci a spokoj se s málem – zakusíš velký pokoj.“ Domnívám se, že tato sdělení platila v čase obléhání Brna, platí i dnes, a předpokládám, že budou platit i v budoucnu. Z důvodu této nadčasovosti jsem vybral právě tyto dva citáty, nejlépe přibližující způsob uvažování Martina Středy o životě.“ 

V textu na webu BB je uvedena pro nás zajímavá poznámka, že bronzová socha byla zhotovena v Umělecké slévárně ve Veverských Knínicích. 

Prostřednictvím jednoho z jezuitských kněží se podařilo získat fotografii přímo z odlévání. 

A také vyjádření autora sochy, proč volí právě tuto dílnu: Jednak jsou tam schopni dělat velké výrobky, a dokonce je udělat kompletně od A do Z. A pak – je to blízko Brna. 

Autoři článků: